hemofilia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: hemofilia

Encyklopedia zdrowia (3)

Czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik Quicka) i współczynnik protrombinowy (INR) pozwalają na ocenę działania układu krzepnięcia krwi.
Hemofilia jest chorobą, w której dochodzi do zaburzenia procesów krzepnięcia krwi.
Plazmina - enzym białkowy znajdujący się w osoczu krwi, biorący udział w fibrynolizie, czyli rozpuszczaniu skrzepu.