oko - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 26

Artykuły o: oko

Encyklopedia zdrowia (23)

Akomodacja oka – dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora.
schorzenia narządu wzroku, które mogą być wywołane min. poprzez infekcje, urazy czy choroby nowotworowe.
Elektroretynogram (ERG) – graficzny zapis badania potencjału czynnościowego powstałego w wyniku pobudzanie fotoreceptorów siatkówki odpowiednim bodźcem świetlnym.
Gałka oczna - element narządu wzroku mający kształt zbliżony do kuli o promieniu około 12 mm zajmujący najszerszą, przednią część oczodołu.
Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej spotykanych wad wzroku polegającą na tym, że układ optyczny zbyt silnie załamuje promienie i ostry obraz przedmiotu tworzy się przed siatkówką.
Melatonina jest hormonem wytwarzanym przez komórki szyszynki (gruczoł znajdujący się w obrębie mózgowia).
Mięśnie gałki ocznej – mięśnie poruszające gałką oczną.
Narząd wzroku – struktura ciała człowieka odpowiedzialna za przetwarzanie i przekazywanie informacji świetlnych do mózgowia.
Nerw bloczkowy IV – nerw czaszkowy mieszany, który unerwia mięsień skośny górny oka. Warunkuje patrzenie z góry.
Nerw odwodzący VI – nerw czaszkowy mieszany, który unerwia mięsień prosty boczny oka. Jego uszkodzenie doprowadza do zeza zbieżnego.
Nerw okoruchowy III – nerw czaszkowy mieszany, który unerwia większość mięśni oka, zapewnia szybkie i precyzyjne ruchy gałki ocznej.
Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy przewodzący impulsy nerwowe z siatkówki do mózgowia, rozpoczyna się w komórkach dwubiegunowych siatkówki a kończy w skrzyżowaniu wzrokowym.
Oczopląs optokinetyczny – rytmiczne, szybko następujące po sobie, mimowolne ruchy gałek ocznych.
Oko miarowe (emmetropia) - jest to oko, którego układ optyczny skupia na siatkówce promienie świetlne biegnące równolegle.
Oko niemiarowe (ametropia) - oko, którego układ optyczny w sposób nieprawidłowy skupia promienie świetlne.
Ostrość wzroku - to zdolność rozdzielcza oka siatkówki, czyli umiejętność odróżniania poszczególnych części oglądanego przedmiotu.
Powieki – fałdy skórne pokrywające i ochraniające przednią część gałki ocznej. Wyróżniamy dwie powieki: górną i dolną.
Retinopatia wcześniaków jest chorobą polegającą na nieprawidłowym rozwoju naczyń siatkówki oka.
Rodopsyna (czerwień wzrokowa) - związek chemiczny znajdujący się w części wzrokowej siatkówki, a dokładniej w pręcikach.
Jest najczęściej spotykanym złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym u dzieci. Nowotwór wywodzi się z komórek siatkówki lub ich prekursorów.
Twardówka - nieprzezierna, biała część błony zewnętrznej gałki ocznej otaczająca wnętrze oka.
Układ optyczny oka – elementy gałki ocznej, przez które przechodzą promienie świetlne ulegając załamaniu w taki sposób, że w oku fizjologicznym na siatkówce powstaje ostry obraz.
Jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Gotowanie żywności nie wpływa na jej zawartość, chyba że dodamy sodę (stworzymy zasadowe środowisko).

Leki (242)

Oko

Zioła (2)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie