skurcze mięśni - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: skurcze mięśni

Encyklopedia zdrowia (22)

Aktyna – jest to białko kurczliwe mięśni, stanowiące 25% masy białek mięśnia.
Jednostka motoryczna – to zespół komórek mięśnia szkieletowego unerwianych przez tę samą komórkę nerwową, przez co wspólnie pobudzanych i jednocześnie kurczących się.
Magnez jest niezbędnym koenzymem dla około 90 enzymów, uczestniczy w procesie trawienia oraz w przemianach węglowodanowych i białkowych.
Miofibryle – inaczej włókienka kurczliwe, są to struktury włókienkowe, zbudowane z równolegle ułożonych miofilamentów cienkich i grubych, wykazujących bardzo regularne uporządkowanie.
Mioglobina - białko, które magazynuje tlen w mięśniach poprzecznie prążkowanych, o budowie podobnej do hemoglobiny, ale o większym powinowactwie do tlenu.
Miozyna - białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach mięśniowych, z których zbudowane są elementy kurczliwe mięśni.
Rodzaje komórek mięśniowych - komórki mięśni dzieli się na białe i czerwone. Podział ten jest uzależniony od rodzaju źródła energii wykorzystywanej do skurczu.
Skurcz auksotoniczny – w trakcie jego trwania równocześnie dochodzi do zmiany długości i napięcia mięśni.
Skurcz ekscentryczny – jest to skurcz w trakcie którego przyczepy mięśniowe oddalają się od siebie.
Skurcz izometryczny - charakteryzuje się zmianą napięcia mięśnia bez zmiany jego długości.
Skurcz izotoniczny – jest to skurcz w trakcie którego zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego.
Skurcz koncentryczny – jest to skurcz, który powoduje przyciąganie się (zbliżanie) do siebie ścięgien (przyczepów kostnych).
Skurcz mięśnia - zmiana długości (skrócenie włókienek kurczliwych) lub napięcia mięśnia pod wpływem impulsów z ośrodków nerwowych.
Skurcz mięśnia - jest to zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. jamy ustnej).
Skurcz mięśnia pojedynczy – jest to skurcz wywołany przez pojedynczy bodziec (impuls nerwowy lub elektryczny).
Skurcz mięśnia tężcowy – występuje jeżeli impulsy docierają do niego w czasie krótszym niż zdąży nastąpić rozkurcz mięśnia.
Skurcz mięśnia tężcowy niezupełny - występuje, gdy pobudzenie mięśnia następuje w odstępach dłuższych niż trwa skurcz pojedynczy.
Skurcz mięśnia tężcowy zupełny – występuje, gdy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedynczy, czyli zanim rozpocznie się rozkurcz.
Tropomiozyna - to białko fibrylarne - włókienkowe, utworzone z dwóch łańcuchów polipeptydowych, owiniętych wokół siebie, tworzących spiralę.
Troponina - to kompleksowe białko w kształcie kulistym, powiązane z troponiną i aktyną.
Włókno mięśniowe – jest podstawową jednostką budowy mięśnia szkieletowego, powstałą przez zespolenie wielu komórek macierzystych (mioblastów).
Zwieracz - mięsień okrężny, tworzący pierścienie mięśniowe dookoła tkanki ciała.

Leki (35)

Produkty w ofercie online (9) - Portal Dbam o Zdrowie