żuchwa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: żuchwa

Encyklopedia zdrowia (5)

Do mięśni środkowych szyi należą mięśnie podgnykowe (mm. infrahyoidei) i nadgnykowe (mm. suprahyoidei).
Mięśnie żucia są to mięśnie dzięki którym spożywany pokarm ulega rozdrobnieniu i mieszaniu ze śliną.
Stawy nieruchome - niektóre kości naszego ciała są połączone z sobą trwale. Połączenia tego typu nazywamy stawami nieruchomymi, ponieważ nie pozwalają na żaden ruch. Większość z nieruchomych połączeń występuje w czaszce.
Układ stomatognatyczny – jest to układ mięśniowo-szkieletowy głowy, szyi i obręczy barkowej charakteryzujący się ścisłym powiązaniem czynnościowym i morfologicznym.
Żuchwa - stanowi dolną część kości twarzy, jako jedyna kość czaszki jest kością ruchomą.