nefron - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: nefron

Encyklopedia zdrowia (11)

Brodawki nerkowe (łac. papillae renales) – są to wierzchołki piramid nerkowych utworzonych z rdzenia nerkowego.
Ciałko nerkowe – zwane inaczej ciałkiem Malpighiego, zbudowane jest z kłębuszka nerkowego złożonego z naczyń włosowatych oraz torebki kłębuszka.
Zespół nerczycowy jest stanem charakteryzującym się utratą białka z moczem przekraczającą możliwości kompensacyjne ustroju.
Kanalik nerkowy – przewód zbudowany z nabłonka, będący jednym z elementów budujących nefron.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Kłębuszek nerkowy – wspólnie z torebką kłębuszka buduje ciałko nerkowe, utworzony jest przez naczynia krwionośne, które tworzą tutaj tzw. sieć dziwną tętniczo-tętniczą.
Kora nerki - stanowi zewnętrzną część nerki o grubości od 5 do 7 mm, zbudowaną z ciałek nerkowych.
Nefron - stanowi podstawową jednostkę morfologiczno-czynnościową nerki.
Piramidy nerkowe - jest to rdzeń nerki występujący w postaci piramid nerkowych skierowanych podstawą w kierunku torebki otaczającej narząd; ich szczyt wpukla się do zatoki nerkowej i przyjmuje nazwę brodawki nerkowej.
Sekrecja kanalikowa – jest to proces odwrotny do resorpcji, polegający na wydzielaniu do światła kanalików nerkowych różnych substancji.