amniopunkcja - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: amniopunkcja

Encyklopedia zdrowia (10)

Choroba genetyczna będąca najczęstszą przyczyną karłowatości u ludzi.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego 18 chromosomu.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego 21 chromosomu.
Zespół Angelmana - zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.
Choroba genetyczna wywołana delecję krótkiego ramienia chromosomu 5.
Choroba genetyczna spowodowana obecnością przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X u mężczyzny.
Choroba genetyczna tkanki łącznej spowodowana mutacją w genach kodujących białko – fibrylinę.
Zespół Pradera-Williego – zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.
Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością w komórkach organizmu kobiety tylko jednego chromosomu X.
Zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 4.