nowotwór - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 159

Artykuły o: nowotwór

Encyklopedia zdrowia (53)

Wzrost poziomu CA 15-3 może występować w przypadku raka gruczołu piersiowego, raka jajników, raka płuc.
Wzrost poziomu CA 15-3 może występować w przypadku raka gruczołu piersiowego, raka jajników, raka płuc.
Jest to jeden z markerów nowotworowych raka jajnika.
Jest to jeden z markerów nowotworowych (antygenów towarzyszących guzowi) raka jajnika.
Antygen CA 19-9 jest glikoproteiną występującą w komórkach nabłonkowych trzustki, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz okrężnicy i płuc.
Antygen CA 19-9 jest glikoproteiną występującą w komórkach nabłonkowych trzustki, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz okrężnicy i płuc.
Antygen rakowo-płodowy CEA jest białkiem płodowym, którego podwyższone stężenie we krwi osoby dorosłej może wskazywać na obecność nowotworu, lecz nie określa jego rodzaju.
Antygen rakowo-płodowy CEA jest białkiem płodowym, którego podwyższone stężenie we krwi osoby dorosłej może wskazywać na obecność nowotworu, lecz nie określa jego rodzaju.
Antyoksydanty – związki chemiczne posiadające możliwość neutralizowania wolnych rodników.
Nowotwór złośliwy układu limfatycznego.
Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerek u dzieci.
Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem nadmiernej liczby histiocytów – makrofagów tkankowych.
Kancerogen - czynnik rakotwórczy
Kolonoskopia – metoda badania dolnego odcinka układu pokarmowego za pomocą przyrządu zwanego kolonoskopem, dzięki której lekarz może obejrzeć wnętrze jelita grubego.
Laser diodowy (półprzewodnikowy)
Mięsak Ewinga jest nowotworem złośliwym lokalizującym się w kościach.
Mięsaki tkanek miękkich stanowią grupę nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanki mezenchymalnej.
Naczynia chłonne - są częścią układu limfatycznego. Wśród naczyń chłonnych wyróżniamy: naczynia limfatyczne włosowate i naczynia limfatyczne właściwe do których zalicza się także duże pnie chłonne.
Jest to nowotwór niezłośliwy śródbłonka naczyń włosowatych.
Nadpłytkowość samoistna – choroba rozrostowa szpiku charakteryzująca się znacznie zwiększonym wytwarzaniem płytek krwi.
Nerwiak niedojrzały jest nowotworem wywodzącym się z komórek cewy nerwowej. Rozwija się głównie w rdzeniu nadnerczy i w przykręgosłupowych zwojach współczulnych.
Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatoza) należy do zespołów nerwowo-skórnych.
Nieziarnicze chłoniaki złośliwe są grupą nowotworów wywodzących się z niedojrzałych komórek limfoidalnych położonych poza szpikiem kostnym.
Pierwotne nowotwory mózgu stanowią ponad 85% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz 9% spośród wszystkich nowotworów.
Wśród nowotworów przełyku głównie występują nowotwory złośliwe, łagodne pojawiają się bardzo rzadko.
Nowotwory tkanek miękkich to bardzo zróżnicowana grupa nowotworów podzielona na podstawie rodzaju tkanki, z której wywodzi się guz.
Wśród złośliwych nowotworów zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych wyróżniamy: raka dróg żółciowych (Cholangicarcinoma), raka pęcherzyka żółciowego (Carcinoma vesicae felleae) i raka brodawki Vatera (Carcinoma papillae duodeni maioris).
Spośród wszystkich nowotworów żołądka najczęstszy jest gruczolakorak (95% przypadków).
Osteosarcoma jest najczęstszym złośliwym nowotworem kości
Ostra białaczka limfoblastyczna jest chorobą nowotworową wywołaną niekontrolowanym rozrostem niedojrzałych morfologicznie i czynnościowo prekursorów limfocytów B i T.
Ostra białaczka nielimfoblastyczna jest chorobą polegającą na niekontrolowanym rozroście komórek szpiku.
Węzły chłonne to skupiska tkanki limfatycznej będącej elementem układu odpornościowego organizmu. Kiedy jesteśmy zdrowi, są niewyczuwalne, powiększone natomiast mogą sygnalizować chorobę.
Przewlekła białaczka szpikowa powstaje w wyniku niekontrolowanego rozrostu wielopotencjalnej komórki macierzystej szpiku.
Rak jajnika jest to złośliwy, pierwotny nowotwór jajnika wywodzący się z nabłonka narządów moczowo-płciowych.
Około 90% przypadków raków jelita grubego stanowią gruczolakoraki.
Rak kory nadnerczy jest rzadkim nowotworem złośliwym wywodzącym się z nabłonka kory nadnerczy.
Rak krtani (Carcinoma laryngis) jest najczęstszym rakiem okolicy głowy i szyi.
Rak nerki jest złośliwym nowotworem powstającym głównie z nabłonka cewek krętych bliższych kłębuszka nerkowego.
Rak nerki jest złośliwym nowotworem powstającym głównie z nabłonka cewek krętych bliższych kłębuszka nerkowego.
Rak pęcherza moczowego jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z nabłonka przejściowego wyścielającego pęcherz moczowy.
najczęstszy nowotwór złośliwy człowieka.
Rak pochwy jest jednym z najrzadszych nowotworów narządów płciowych u kobiet. W 90% rak pochwy jest nowotworem wywodzącym się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego.
Rak sromu jest stosunkowo rzadkim nowotworem żeńskich narządów płciowych. Zdecydowaną większość stanowi rak płaskonabłonkowy.
Rak sutka jest nowotworem rozwijającym się z nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu piersiowego.
Rak szyjki macicy w 95% jest rakiem płaskonabłonkowym.
Rak trzonu macicy jest nowotworem błony śluzowej trzonu macicy, czyli endometrium.
Rak trzustki stanowi 85% wszystkich nowotworów trzustki. Komórki raka wywodzą się z części zewnątrzwydzielniczej gruczołu.
Jest to guz wywodzący się z hepatocytów, czyli komórek wątroby.
Rakowiak jest guzem hormonalnie czynnym rozwijającym się się z komórek wewnątrzwydzielniczych obecnych w przewodzie pokarmowym lub w innych narządach wywodzących się z pierwotnej cewy jelitowej.
Jest najczęściej spotykanym złośliwym nowotworem wewnątrzgałkowym u dzieci. Nowotwór wywodzi się z komórek siatkówki lub ich prekursorów.
Szpik kostny - jedyna tkanka krwiotwórcza u dorosłego człowieka, miękka, gąbczasta i silnie ukrwiona.
Zespoły te są dziedzicznymi chorobami rodzinnymi, charakteryzującymi się przerostem, gruczolakami lub nowotworami złośliwymi umiejscowionymi w różnych gruczołach wydzielania wewnętrznego.
Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny jest to zespół związany z niskim stężeniem sodu i obniżoną osmolalnością osocza.

Leki (107)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie