spirometria - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: spirometria

Encyklopedia zdrowia (3)

Pojemność płuc wdechowa (IC) – stanowi powietrze wciągane do płuc w czasie najgłębszego wdechu po spokojnym wydechu.
Spirometria – badanie medyczne, podczas którego przeprowadza się pomiar objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.
Współczynnik oddechowy (RQ) – współczynnik, który wskazuje na stosunek objętościowy pomiędzy uwolnionym z organizmu dwutlenkiem węgla i pochłoniętym tlenem w jednostce czasu.