noworodek - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 46

Artykuły o: noworodek

Encyklopedia zdrowia (13)

Ciemiączka - nieskostniałe miejsca połączeń płaskich kości czaszki u noworodków, wypełnione błoną łącznotkankową.
To pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą.
Fenyloketonuria jest chorobą wynikającą z braku aktywności enzymu biorącego udział w metabolizmie fenyloalaniny.
Krwawienia okołokomorowe są najczęstszą przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego noworodków o małej masie urodzeniowej.
Martwicze zapalenie jelit powstaje wskutek zmian niedokrwiennych jelit oraz rozwoju zmian zapalnych.
Noworodek - noworodkiem jest dziecko od momentu urodzenia do pierwszego miesiąca życia.
Noworodek donoszony czyli urodzony między 37 a 42 tygodniem ciąży.
Noworodek niedonoszony - noworodek o wieku płodowym krótszym niż 37 tygodni ciąży, ale dłuższym niż 22 tygodnie.
Noworodek przenoszony - urodzony po terminie (po 42 tygodniu ciąży) czyli o wieku płodowym powyżej 42 tygodni ciąży.
Ontogeneza, rozwój osobniczy - ontogenezą nazywamy szereg procesów morfologicznych, fizjologicznych i psychologicznych trwających od zapłodnienia do śmierci kształtujących organizm i osobowość człowieka.
Osesek - jest to określenie dotyczące noworodka czy niemowlęcia karmionego piersią.
Zespół kliniczny charakteryzujący się zwiększeniem oporu naczyniowego w krążeniu płucnym oraz prawo-lewym przeciekiem krwi doprowadzającym do zaburzenia utlenowania organizmu noworodka.
Wada ta polega na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni.

Leki (5)