język - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 4

Artykuły o: język

Encyklopedia zdrowia (8)

Brodawki językowe są to wyniosłości błony śluzowej, blaszki właściwej i nabłonka języka.
Czucie smaku – rodzaj czucia odbieranego przez chemoreceptory pokrywające kubki smakowe położone na języku.
Gardziel – przestrzeń zawarta pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi. Obejmuje ona migdałki podniebienne.
Język - jest to fałd mięśniowy pokryty błoną śluzową, położony na dnie jamy ustnej.
Kubki smakowe - chemoreceptory zlokalizowane na powierzchni języka odpowiedzialne za odczuwanie smaku.
Do mięśni środkowych szyi należą mięśnie podgnykowe (mm. infrahyoidei) i nadgnykowe (mm. suprahyoidei).
Nerw twarzowy VII – nerw czaszkowy mieszany, unerwia ruchowo mięśnie mimiczne twarzy i czuciowo powierzchnię języka.
Ośrodki smakowe - obszar mózgu człowieka odpowiedzialny za analizę i interpretację bodźców odbieranych kubki smakowe położone na języku.