pęcherzyki płucne - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: pęcherzyki płucne

Encyklopedia zdrowia (6)

Drzewo oskrzelowe (arbor bronchalis) – powstaje w wyniku rozgałęzienia oskrzeli wewnątrz płuca.
Grona płucne (łac. acinus pulmonalis) – są podstawową jednostką czynnościową i anatomiczną płuc powstałą z podziału zrazików płucnych.
Objętość zalegająca (RV) (ang. residual volume) - objętość powietrza, która zawsze pozostaje w płucach po maksymalnym wydechu.
Pęcherzyki płucne – elementy strukturalne miąższu płuc, które stanowią ich główną masę. W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa.
Pneumocyty – są to komórki budujące ściany pęcherzyków płucnych. Wyróżniamy trzy typy pneumocytów: typ I, typ II i typ III.
Surfaktant – czynnik powierzchniowy zmniejszający napięcie w pęcherzykach płucnych.

Leki (1)