klatka piersiowa - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 4

Artykuły o: klatka piersiowa

Encyklopedia zdrowia (20)

Klatka piersiowa - część tułowia której szkielet stanowią: 12 kręgów piersiowych (odcinek piersiowy kręgosłupa), żebra i mostek. Dzięki swej budowie dokładnie chroni znajdujące się w tej części ciała narządy, np. serce, płuca.
Linia mostkowa - parzysta linia biegnąca pionowo wzdłuż brzegu mostka.
Linia pachowa – biegnie od szczytu dołu pachowego pionowo w dół, po bocznej ścianie klatki piersiowej.
Linia pośrodkowa przednia - linia biegnąca w płaszczyźnie pośrodkowej ciała, przechodzi przez środek czoła, środek wcięcia szyjnego rękojeści mostka i ciągnie się aż do środkowego punktu dolnego brzegu spojenia łonowego.
Linia przymostkowa - pionowa linia biegnąca wzdłuż klatki piersiowej, w miejscach połączenia się części chrzęstnych i kostnych żeber (w połowie odległości między linią mostkowa a środkowo-obojczykową).
Mięsień piersiowy mniejszy - mięsień ten podczas skurczu unosi żebra. Jest jednym z mięśni wdechowych.
Mięsień piersiowy większy - jest przyczepiony do mostka, obojczyka i chrząstki żeber. Składa się z trzech części, które mogą działać antagonistycznie w stosunku do siebie.
Mięsień podobojczykowy - pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu, hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowum.
Mięsień poprzeczny brzucha - poprzecznie biegnące włókna tego mięśnia zwężają brzuch i dolną część klatki piersiowej, dlatego też mięsień ten bierze udział w tworzeniu tłoczni brzusznej - jest jej głównym mięśniem.
Mięsień prosty brzucha - to płaski, silny brzusiec mięśniowy, współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.
Mięsień zębaty przedni - mięsień ten bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom.
Mięśnie kolcowo-żebrowe - są to mięśnie powierzchowne grzbietu, należy do nich mięsień: zębaty tylny górny i mięsień zębaty tylny dolny.
Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne - znajdują się między kątami żeber a mostkiem. Włókna mięśni międzyżebrowych wewnętrznych biegną przeciwnie do włókien mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i są pomocniczymi mięśniami wydechowymi.
Mostek - kość nieparzysta, płaska. Stanowi przednie ograniczenie klatki piersiowej. Wyróżniamy w nim: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty.
Przepona - to mięsień oddzielający jamę brzuszną od klatki piersiowej. Jest głównym mięśniem wdechowym.
Rola żeber w oddychaniu: ruchy żeber, ich podnoszenie i opuszczanie, są związane z mechanizmem oddychania i zależą od mięśni oddechowych.
Układ szkieletowy, kościec, szkielet, układ kostny - składa się z kręgosłupa, kości klatki piersiowej, kości kończyn górnych i dolnych, kości czaszki.
Przepuklina przeponowa - przemieszczenie narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej jest zaburzeniem nerwowo-naczyniowym wywołanym uciskiem na pęczek naczyniowo-nerwowy w obrębie kończyn górnych.
Żebra - kostno-chrzęstne części klatki piersiowej, łukowato wygięte listwy łączące się poprzez stawy i więzadła od tyłu z kręgosłupem a od przodu z mostkiem.

Leki (1)