cytogenetyka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: cytogenetyka

Encyklopedia zdrowia (6)

Zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego 18 chromosomu.
Choroba genetyczna wywołana delecję krótkiego ramienia chromosomu 5.
Choroba genetyczna tkanki łącznej spowodowana mutacją w genach kodujących białko – fibrylinę.
Wrodzona wada serca polegająca na nieprawidłowym wykształceniu lewej komory serca.
Zespół TORCH – zespół wad wrodzonych spowodowany wewnątrzmacicznymi infekcjami płodu.
Zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 4.