niedokrwienie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 8

Artykuły o: niedokrwienie

Encyklopedia zdrowia (9)

Koronarografia jest inwazyjnym badaniem, wykonywanym w celu oceny wnętrza naczyń wieńcowych i nasilenia zmian miażdżycowych
Martwicze zapalenie jelit powstaje wskutek zmian niedokrwiennych jelit oraz rozwoju zmian zapalnych.
Do ostrego niedokrwienia jelit dochodzi w wyniku nagłego ograniczenia drożności tętnic krezkowych i zmniejszenia przepływu krwi przez naczynia jelitowe. Zagraża to żywotności całego jelita lub jego części.
Ostre niedokrwienie kończyn dolnych to nagła utrata dopływu krwi, przebiegająca z silnymi objawami bólowymi. Stan ten jest obarczony zagrożeniem utraty kończyny objętej niedokrwieniem.
Przewlekłe niedokrwienie jelit należy podejrzewać u chorych, u których występuje ból brzucha i utrata masy ciała bez uchwytnych przyczyn, a zwłaszcza u chorych cierpiących na dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego.
Troponina I jest białkiem wchodzącym w skład układu regulującego skurcz mięśnia sercowego.
Troponina I jest białkiem wchodzącym w skład układu regulującego skurcz mięśnia sercowego.
Zwężenia mogą występować na trzech poziomach: zastawkowym, podzastawkowym, nadzastawkowym.
Zwężenie tętnic szyjnych to groźna dolegliwość, która może doprowadzić do napadów przemijającego niedokrwienia mózgu lub udarów mózgu.

Leki (11)

Produkty w ofercie online (8) - Portal Dbam o Zdrowie