nerw wzrokowy - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: nerw wzrokowy

Encyklopedia zdrowia (18)

Droga wzrokowa – droga, przez którą biegną impulsy nerwowe z siatkówki oka do kory wzrokowej mózgu składająca się z trzech neuronów.
Elektroretynogram (ERG) – graficzny zapis badania potencjału czynnościowego powstałego w wyniku pobudzanie fotoreceptorów siatkówki odpowiednim bodźcem świetlnym.
Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej spotykanych wad wzroku polegającą na tym, że układ optyczny zbyt silnie załamuje promienie i ostry obraz przedmiotu tworzy się przed siatkówką.
Nadwzroczność, dalekowzroczność – wada refrakcyjna wzroku, spowodowana zbyt małym rozmiarem długości gałki ocznej, która prowadzi do nieostrego widzenia przedmiotów położonych blisko.
Narząd łzowy - składa się z gruczołu łzowego, kanalików łzowych, woreczka łzowego i przewodu nosowo-łzowego.
Narząd wzroku – struktura ciała człowieka odpowiedzialna za przetwarzanie i przekazywanie informacji świetlnych do mózgowia.
Nerw wzrokowy II (łac. nervus opticus) - nerw czaszkowy czuciowy (zmysłowy).
Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy przewodzący impulsy nerwowe z siatkówki do mózgowia, rozpoczyna się w komórkach dwubiegunowych siatkówki a kończy w skrzyżowaniu wzrokowym.
Oko miarowe (emmetropia) - jest to oko, którego układ optyczny skupia na siatkówce promienie świetlne biegnące równolegle.
Oko niemiarowe (ametropia) - oko, którego układ optyczny w sposób nieprawidłowy skupia promienie świetlne.
Ostrość wzroku - to zdolność rozdzielcza oka siatkówki, czyli umiejętność odróżniania poszczególnych części oglądanego przedmiotu.
Rodopsyna (czerwień wzrokowa) - związek chemiczny znajdujący się w części wzrokowej siatkówki, a dokładniej w pręcikach.
Tarczą zastoinową nazywamy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
Układ optyczny oka – elementy gałki ocznej, przez które przechodzą promienie świetlne ulegając załamaniu w taki sposób, że w oku fizjologicznym na siatkówce powstaje ostry obraz.
Widzenie obuoczne – prawidłowa percepcja wrażeń wzrokowych zależy od współpracy siatkówek każdego oka z ośrodkowym układem nerwowym.
Do zaniku nerwu wzrokowego dochodzi w wyniku utraty włókien nerwowych.
Wyróżniamy wewnątrz oraz pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego.

Zez

Zezem nazywamy asymetryczne ustawienie gałek ocznych spowodowane utratą zdolności oczu do skupiania się równocześnie na jednym obrazie lub utratą zdolności mięśni poruszających gałką oczną do wykonywania skoordynowanych ruchów.

Leki (3)

Produkty w ofercie online (3) - Portal Dbam o Zdrowie