układ szkieletowy - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: układ szkieletowy

Encyklopedia zdrowia (31)

Beleczki kostne - jednostka morfologiczna kości gąbczastej, budującej nasady kości długich oraz wnętrze kości płaskich.
Czaszka - kostne rusztowanie głowy, główna osłona mózgu i narządów zmysłu, a także początkowych odcinków przewodu pokarmowego i oddechowego.
Goleń – część kończyny dolnej pomiędzy stawem kolanowym i skokowym, zbudowana jest z dwóch kości: piszczelowej i strzałkowej.
Jama miednicy – przestrzeń w obrębie miednicy mniejszej, położona poniżej płaszczyzny wchodu miednicy (wyznacza ją kresa graniczna), której ściany tworzą kości miednicze (z wyjątkiem talerzy biodrowych), kość krzyżowa, kość guziczna i mięśnie dna miednicy.
Jama szpikowa - jama wewnątrz trzonu kości, w której znajduje się szpik kostny.
Klatka piersiowa - część tułowia której szkielet stanowią: 12 kręgów piersiowych (odcinek piersiowy kręgosłupa), żebra i mostek. Dzięki swej budowie dokładnie chroni znajdujące się w tej części ciała narządy, np. serce, płuca.
Kończyna dolna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny dolnej w stawie biodrowym. Wolne części kończyny dolnej dzielą się na 3 odcinki: udo, podudzie i stopę.
Kończyna górna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny górnej w stawie barkowym. Wolne części kończyny górnej dzielą się na 3 odcinki: ramię, przedramię i rękę.
Kości – twory różnej wielkości i kształtu, zbudowane z tkanki kostnej. Są biernymi narządami ruchu, stanowią również rusztowanie podtrzymujące i osłaniające inne narządy, a niektóre z nich pełnią także rolę krwiotwórczą i amortyzującą.
Kości długie - rodzaj kości w których jeden wymiar (długość) przewyższa znacznie dwa pozostałe (szerokość i grubość); służą głównie jako dźwignie dla mięśni.
Kości krótkie - rodzaj kości w których wszystkie trzy wymiary (długość, szerokość i grubość) są podobne do siebie. Występują tam, gdzie mocna budowa łączy się ze znaczną ruchomością.
Kości płaskie - rodzaj kości, w których dwa wymiary długość i szerokość znacznie przewyższają wymiar grubości.
Kości pneumatyczne - rodzaj kości, które zawierają przestrzenie wysłane błoną śluzową i wypełnione powietrzem.
Kości stępu - kości należące do dystalnego odcinka kośćca kończyny dolnej wolnej. Ułożone są w dwóch szeregach: bliższym i dalszym.
Kościotworzenie (łac. osteogenesis) - proces tworzenia kości.
Piszczel, kość piszczelowa – główna kość podudzia. Razem ze strzałką tworzą kości goleni.
Krążki międzykręgowe (dyski międzykręgowe) - oddzielają powierzchnie trzonów kręgów i przybierają ich kształt, krążki zbudowane składają się w części obwodowej – pierścienia włóknistego i w części środkowej – jądra miażdżystego, które stanowią połączenia pomiędzy trzonami kręgów.
Kręgosłup - ruchomy słup kostny stanowiący podstawowe rusztowanie dla całego układu kostnego. Pełni funkcję podporową, krwiotwórczą, osłaniającą, amortyzującą, jest miejscem przyczepu dla mięśni, zapewnia ruchomość głowy, szyi i tułowia.
Linia mostkowa - parzysta linia biegnąca pionowo wzdłuż brzegu mostka.
Łopatka - kość płaska należąca do kości obręczy kończyny górnej, przylega od tyłu do klatki piersiowej, przykrywając żebra od II do VII.
Obojczyk - jedna z kości obręczy kończyny górnej, łącząca rękojeść mostka z wyrostkiem barkowym łopatki.
Obręcz barkowa, obręcz kończyny górnej - ruchome zawieszenie dla kończyn górnych, składające się z łopatek i obojczyków.
Kościec kończyny dolnej składa się z obręczy kończyny oraz części wolnej kończyny dolnej.
Okostna jest to błona utworzona z tkanki łącznej włóknistej zwartej, bogato unaczyniona i unerwiona, która otacza od zewnątrz kość.
Ortopedia – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu ruchu.
Połączenia kości dzielą się na: połączenia ścisłe (więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty), połączenia półścisłe oraz stawy.
Rzepka - jedna z najważniejszych trzeszczek w organizmie, tworzy przednią ścianę jamy stawu kolanowego.
Ścięgna – narządy pomocnicze mięśni, przenoszące siłę ich działania na kości, do których są przyczepione. Są zbudowane z łącznotkankowych włókien kolagenowych o równoległym przebiegu. Są niezwykle mocne i bardzo wytrzymałe na rozciąganie.
Trzeszczki - drobne, okrągławe kości zawarte w utkaniu ścięgien lub więzadeł.
Układ szkieletowy, kościec, szkielet, układ kostny - składa się z kręgosłupa, kości klatki piersiowej, kości kończyn górnych i dolnych, kości czaszki.
Wzrost kości - okres wzrostu szkieletu kostnego trwa do 25 roku życia i charakteryzuje się stałym przyrostem masy kostnej.