nerka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 18

Artykuły o: nerka

Encyklopedia zdrowia (69)

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, i chorób nerek oraz w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.
Amoniak jest związkiem chemicznym wytwarzanym przez bakterie jelitowe i powstaje w procesie trawienia białek w jelicie, skąd jako produkt uboczny, w prawidłowych warunkach transportowany jest do wątroby, a tam przetwarzany do mocznika i glutaminy.
Amoniak jest związkiem chemicznym wytwarzanym przez bakterie jelitowe i powstaje w procesie trawienia białek w jelicie, skąd jako produkt uboczny, w prawidłowych warunkach transportowany jest do wątroby, a tam przetwarzany do mocznika i glutaminy.
Aparat przykłębuszkowy – jest narządem wydzielniczym i receptorowym nerki.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.
Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Białko stanowi ważny składnik osocza będący mieszaniną albumin, globulin, fibrynogenu, glikoprotein, lipoprotein i innych białek pełniących wiele różnych funkcji.
Brodawki nerkowe (łac. papillae renales) – są to wierzchołki piramid nerkowych utworzonych z rdzenia nerkowego.
Cewka moczowa męska – długi przewód wyprowadzający mocz, którego początkiem jest ujście wewnętrzne w dnie pęcherza moczowego, natomiast końcem jest ujście zewnętrzne na żołędzi prącia.
Cewka moczowa żeńska – przewód wyprowadzający mocz, którego początkiem jest ujście wewnętrzne w dnie pęcherza moczowego, a końcem ujście zewnętrzne w obrębie przedsionka pochwy.
Ciałko nerkowe – zwane inaczej ciałkiem Malpighiego, zbudowane jest z kłębuszka nerkowego złożonego z naczyń włosowatych oraz torebki kłębuszka.
Diureza wodna – wydalanie dużej ilości moczu o niskim ciśnieniu osmotycznym.
Filtracja (przesączanie kłębuszkowe) – zachodzi w ciałkach nerkowych dzięki przewadze ciśnienia hydrostatycznego panującego w naczyniach włosowatych kłębuszka, a sumie ciśnień przeciwstawiających się filtracji.
Fosforany biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz utrzymaniu homeostazy kości.
Fosforany biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz utrzymaniu homeostazy kości.
Fosforany biorą udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej oraz utrzymaniu homeostazy kości.
Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerek u dzieci.
Hipoaldosteronizm to choroba, której przyczyną jest niedostateczny poziom hormonu produkowanego przez korę nadnerczy - aldosteronu.
Zespół nerczycowy jest stanem charakteryzującym się utratą białka z moczem przekraczającą możliwości kompensacyjne ustroju.
O kamicy układu moczowego mówimy gdy dochodzi do odkładania się złogów substancji w drogach moczowych.
Kanalik nerkowy – przewód zbudowany z nabłonka, będący jednym z elementów budujących nefron.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Klirens nerkowy – jest to wskaźnik opisujący zdolność nerki do wydalania dowolnej substancji.
Kłębuszek nerkowy – wspólnie z torebką kłębuszka buduje ciałko nerkowe, utworzony jest przez naczynia krwionośne, które tworzą tutaj tzw. sieć dziwną tętniczo-tętniczą.
objawia się nagłym, ostrym bólem okolicy lędźwiowej spowodowany utrudnionym odpływem moczu z nerek.
Kora nerki - stanowi zewnętrzną część nerki o grubości od 5 do 7 mm, zbudowaną z ciałek nerkowych.
Kreatynina jest związkiem azotowym znajdującym się w moczu i we krwi. Stanowi produkt metabolizmu mięśni.
Kreatynina jest związkiem azotowym znajdującym się w moczu i we krwi. Stanowi produkt metabolizmu mięśni.
Krzywica jest stanem obniżonej mineralizacji kości w okresie wzrostu. Wywołana jest niskim stężeniem wapnia lub fosforu w surowicy.
Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany puryn (zasad azotowych budujących DNA).
Kwas moczowy jest końcowym produktem przemiany puryn (zasad azotowych budujących DNA).
Magnez jest jonem będącym katalizatorem wielu reakcji biochemicznych w organizmie. Bierze on udział w skurczu mięśnia sercowego oraz zapobiega aktywacji płytek krwi.
Miedniczka nerkowa – łącznotkankowy woreczek znajdujący się we wnęce nerki i stanowiący początek moczowodu.
Obecność glukozy i zwiększonej ilości ciał ketonowych w moczu (m.in. acetonu) może świadczyć o zaburzonej funkcji trzustki.
Obecność glukozy i zwiększonej ilości ciał ketonowych w moczu (m.in. acetonu) może świadczyć o zaburzonej funkcji trzustki.
Mocz pierwotny – płyn, który powstaje w wyniku filtracji osocza krwi zachodzącej w torebce kłębuszka nerkowego.
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Mocznik jest związkiem azotowym będącym końcowym produktem przemiany białkowej w organizmie. Jest syntetyzowany w wątrobie i wydalany z moczem.
Mocznik – jest związkiem organicznym syntezowanym z azotu w wątrobie w tzw. cyklu mocznikowym, którego nadmiar jest usuwany w w postaci mocznika.
Moczowód – jest to przewód o długości około 33 cm i średnicy około 0,8 cm, łączący miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym.
Moczówka prosta jest chorobą wynikającą z niedoboru wazopresyny, bądź niewrażliwością na nią.
Nadczynność przytarczyc jest zwiększona aktywność przytarczyc, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wydzielania PTH.
Narządy moczowe odpowiadają za wytwarzanie i wydalanie moczu na zewnątrz organizmu.
Nerka- najistotniejszy narząd układu wydalniczego.
Nerki stanowią parzysty narząd, kształtem zbliżonym do ziarna fasoli, leżący na tylnej ścianie jamy brzusznej.
Niewydolność nerek – zespół chorobowy charakteryzujący pogorszeniem czynności nerek. Wyróżnia się przewlekłą oraz ostrą niewydolność nerek.
Piramidy nerkowe - jest to rdzeń nerki występujący w postaci piramid nerkowych skierowanych podstawą w kierunku torebki otaczającej narząd; ich szczyt wpukla się do zatoki nerkowej i przyjmuje nazwę brodawki nerkowej.
Jest jonem występującym głównie wewnątrzkomórkowo, odgrywa bardzo istotną rolę w przewodzeniu impulsów nerwowych, aktywuje wiele enzymów, wpływa na równowagę wodną i kwasowo-zasadową organizmu, warunkuje prawidłowe funkcjonowanie serca.
Proteinogram jest badaniem elektroforetycznym dzielącym białka surowicy na frakcje na podstawie ich różnej prędkości przemieszczania się w polu elektrycznym.
Przewlekła niewydolność nerek jest postępującym uszkodzeniem czynności nerek objawiających się początkowo zmniejszeniem przesączania kłębuszkowego.
Rak nerki jest złośliwym nowotworem powstającym głównie z nabłonka cewek krętych bliższych kłębuszka nerkowego.
Resorpcja – związki chemiczne niezbędne dla organizmu, które uległy przefiltrowaniu w ciałkach nerkowych są zwrotnie wchłaniane w kanalikach nerkowych.
Sekrecja kanalikowa – jest to proces odwrotny do resorpcji, polegający na wydzielaniu do światła kanalików nerkowych różnych substancji.
Słupy nerkowe (łac. columnae renales) – są to pasma utworzone są przez korę nerki.
Szczawiany w surowicy - kwas szczawiowy powstaje głównie w procesach metabolicznych zachodzących w wątrobie.
Torebka kłębuszka – zwana także torebką Bowmana, złożona jest z dwóch blaszek otaczających naczynia krwionośne kłębuszka nerkowego.
Układ renina – angiotensyna – system uczestniczący w regulacji ciśnienia tętniczego krwi.
Wewnątrzwydzielnicza czynność nerek – nerki są nie tylko miejscem filtracji krwi i produkcji moczu, ale także syntezy i uwalniania hormonów.
Wnęka nerkowa – jest to głęboko wcinające się zagłębienie położone na brzegu przyśrodkowym nerki.
Tubulopatie to schorzenia nerek, w których dochodzi do upośledzenia czynności cewek nerkowych przy prawidłowym funkcjonowaniu kłębuszków nerkowych.
Wydalanie moczu – ciąg zdarzeń prowadzący do usunięcia wyprodukowanego w nerkach moczu na zewnątrz ciała.
Zespół hemolityczno-mocznicowy niedokrwistość hemolityczna, w której przeważają objawy upośledzenia funkcji nerek.
Żyły nerkowe (łac. venae renales) – naczynia odprowadzające krew z nerek do żyły głównej dolnej.

Leki (14)

L.8

Produkty w ofercie online (4) - Portal Dbam o Zdrowie