omdlenia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 5

Artykuły o: omdlenia

Encyklopedia zdrowia (8)

Jest to choroba uwarunkowana genetycznie polegającą na stopniowym zastępowaniu włókien mięśniowych serca tkanką tłuszczową i włóknistą.
Bloki przedsionkowo-komorowe to zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór.
Hipotonia ortostatyczna to spadek ciśnienia tętniczego (skurczowego o minimum 20 mm Hg, rozkurczowego o 10 mm Hg) po przyjęciu pozycji stojącej. Dzielimy ją na pierwotną (samoistną) i wtórną.
Omdlenia kardiogenne charakteryzują się krótkotrwałą, ustępującą samoistnie utratą przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.
Omdlenie odruchowe jest wynikiem nieprawidłowej reakcji prowadzącej do rozszerzenia naczyń lub wolniejszej pracy serca.
O omdleniu sytuacyjnym mówimy gdy dochodzi do niego w pewnych określonych sytuacjach, jak na przykład w trakcie oddawania moczu, defekacji czy kaszlu.
Omdlenie – krótkotrwała utrata przytomności wywołana przejściowym globalnym zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg.
Zespół zatoki szyjnej jest to rodzaj omdlenia, które jest związane z uciskiem zatoki szyjnej, często przypadkowym.

Leki (2)