mózg - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 35

Artykuły o: mózg

Encyklopedia zdrowia (57)

Bariera krew-mózg - fizyczna bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a tkanką nerwową mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami.
Bodziec – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ustroju, który wywołuje zmianę właściwości błony komórkowej lub metabolizmu wewnątrzkomórkowego.
Cewa nerwowa – występuje w okresie prenatalnym i stanowi zawiązek układu nerwowego. Cewa nerwowe przekształca się potem w mózgowie i rdzeń kręgowy.
Droga powonienia - droga nerwowa przekazująca informacje na temat odczuwanych zapachów do ośrodkowego układu nerwowego.
Elektroencefalogram (EEG) – zarejestrowane wahania potencjału elektrycznego mózgu odczytywane za pomocą elektrod przystawionych do skóry głowy. Elektroencefalografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną.
Elektrokortykogram (ECG) – potencjał elektryczny zarejestrowany przez przystawienie bezpośrednio do kory mózgu elektrod podczas operacji neurochirurgicznej.
Hipokamp – stanowi część składową układu limbicznego. Ta drobna struktura jest odpowiedzialna głównie za pamięć świeżą.
Istota biała - część tkanki nerwowej zbudowana z wypustek komórek nerwowych, dendrytów i aksonów.
Istota szara utworzona jest przez skupisko ciał neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. Ze względu na obecność ciałek Nissla (tigroidów) przybiera na przekroju barwę szaro-różową.
Kanał środkowy – środkowa część rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego. Kanał środkowy rdzenia przedłużonego w górnej swojej części tworzy dno komory czwartej.
Kontrola wentylacji płuc - częstość i głębokość oddychania kontrolowana i regulowana jest przez ośrodkowy układ nerwowy.
Kora mózgu – część kresomózgowia zbudowana z istoty szarej utworzonej z około 10 mld komórek nerwowych. Jego silne pofałdowania tworzą bruzdy.
Kresomózgowie – część mózgowia, inaczej mózg odpowiadając za rozmaite reakcje świadome, większość czynności fizycznych i umysłowych. Modyfikuje wrodzone wzorce zachowania się i odpowiada za procesy takie jak: uczenie się, kojarzenie, zapamiętywanie.
Krwawienia okołokomorowe są najczęstszą przyczyną uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego noworodków o małej masie urodzeniowej.
Most – część OUN stanowiąca składową pnia mózgu, leży powyżej rdzenia przedłużonego i zespala mózg z rdzeniem przedłużonym.
Mózg – część mózgowia, zwana też kresomózgowiem.
Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu.
Mózgowie (łac. encephalon) – najważniejsza, górna, część ośrodkowego układu nerwowego (OUN), znajdująca się w jamie czaszki. Składa się z mózgu i pnia mózgu.
Móżdżek – część mózgowia położona w dole tylnym czaszki, koordynuje pracę mięśni szkieletowych, ruchy i utrzymanie równowagi ciała.
Nadwzgórze – część międzymózgowia, która leży w jego grzbietowej części. Zawiera szyszynkę.
Nerw bloczkowy IV – nerw czaszkowy mieszany, który unerwia mięsień skośny górny oka. Warunkuje patrzenie z góry.
Nerw wzrokowy II (łac. nervus opticus) - nerw czaszkowy czuciowy (zmysłowy).
Nerwy czaszkowe, mózgowe – zaliczane do obwodowego układu nerwowego, unerwiają głównie głowę i szyję, wyjątkiem jest nerw błędny, który unerwia narządy wewnętrzne klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Nocyceptory – receptory bólowe to nagie zakończenia nerwowe reagujące na bodźce uszkadzające tkanki.
Pierwotne nowotwory mózgu stanowią ponad 85% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz 9% spośród wszystkich nowotworów.
Oczopląs – mimowolne, rytmiczne ruchy gałek ocznych w płaszczyźnie elipsoidalnej lub poziomej.
Odra jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego, wywoływana przez wirusa odry.
Opona miękka – opona wewnętrzna, silnie unaczyniona i ściśle przylegająca do mózgowia i rdzenia kręgowego.
Opona twarda – najbardziej zewnętrzna błona łącznotkankowa obejmująca mózgowie i rdzeń kręgowy.
Opony mózgowo-rdzeniowe – błony łącznotkankowe ochraniające ośrodkową część układu nerwowego.
Ośrodek powonienia - obszar mózgu człowieka odpowiedzialny za analizę i interpretację bodźców odbieranych przez narząd powonienia.
Ośrodki korowe – poszczególne okolice kory mózgu związane z określonymi funkcjami organizmu. Wyróżniamy ośrodki czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe.
Ośrodki smakowe - obszar mózgu człowieka odpowiedzialny za analizę i interpretację bodźców odbieranych kubki smakowe położone na języku.
Pajęczynówka, opona pajęcza – opona środkowa, od strony zewnętrznej zrasta się z oponą twardą. Od wewnątrz od opony miękkiej oddziela ją płyn mózgowo-rdzeniowy.
Pień mózgu – część mózgowia, w którego skład wchodzą twory leżące na podstawie czaszki, czyli: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.
Płaty mózgowe – większe parzyste jednostki anatomiczne utworzone przez wypukłości pofałdowanej kory mózgu.
Płyn mózgowo-rdzeniowy – bezbarwna, przejrzysta ciecz, która wypełnia przestrzenie między oponami, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego. Objętość płynu to około 150 ml.
Podwzgórze – najmniejsza część międzymózgowia, jest regulatorem automatycznych reakcji organizmu oraz odpowiada za wiele bardzo ważnych procesów fizjologicznych.
Półkule mózgowe – najlepiej wykształcona część mózgowia, zaliczana do parzystej części kresomózgowia.
Przodomózgowie (łac. prosencephalon) – pierwszy z trzech pęcherzyków mózgowych pierwotnych występujących w rozwoju zarodkowym.
Przysadka jest gruczołem dokrewnym, leżącym w dole przysadki w siodle tureckim.
Rdzeń przedłużony – najniżej położona część mózgowia. Znajdują się tu ośrodki odpowiedzialne za wiele ważnych procesów min. oddychanie, krążenie.
Receptory – wyspecjalizowane struktury komórkowe odbierające informacje z otoczenia.
Robak móżdżku – środkowa część móżdżku umiejscowiona pomiędzy półkulami móżdżku. Odpowiada za pionową postawę ciała i koordynację ruchową.
Szyszynka – mały, gruszkowaty gruczoł dokrewny związany z OUN, wydziela hormon melatoninę.
Śródmózgowie – środkowa część mózgowia człowieka, zawiera ona ośrodki niektórych odruchów wzrokowych i słuchowych, a także kontroluje napięcie mięśni i postawa ciała.
Tiki to nagłe, mimowolne, gwałtowne, okresowe i nierytmiczne ruchy mięśni lub wokalizacje, których nie można opanować własną wolą.
Twór siatkowaty - sieć włókien nerwowych biegnąca w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia kręgowego, odpowiada za stany emocjonalne organizmu oraz pobudza ośrodki kory mózgowej.
Tyłomózgowie – część ośrodkowego układu nerwowego, która wypełnia dół tylny czaszki; składa się na nie móżdżek, most i rdzeń przedłużony.
Układ komorowy, komory mózgu – tworzą komory mózgu, czyli układ czterech przestrzeni wewnątrz mózgowia połączonych między sobą, w których jest wytwarzany płyn mózgowo-rdzeniowy.
Układ limbiczny – stanowi układ struktur korowych i podkorowych mózgu, m.in. hipokampa, ciała migdałowatego, podwzgórza, uczestniczy w procesach decyzyjnych, uczenia się i zapamiętywania.
Układ nerwowy ośrodkowy OUN – najważniejsza część układu nerwowego, zbudowany jest z istoty szarej i istoty białej, w którego skład wchodzi mózgowie i rdzeń kręgowy.
Układ piramidowy – część somatycznego układu nerwowego, która kieruje wykonywaniem ruchów świadomych i postawą ciała.
Układ podwzgórzowo-przysadkowy – to wzajemne sprzężenie podwzgórza z przysadką.
Układ pozapiramidowy – inaczej podkorowy. Część somatycznego układu nerwowego, która reguluje napięcie mięśni i kieruje ruchami zautomatyzowanymi
Wzgórze tworzą skupienia istoty szarej pooddzielane przez pasma istoty białej. Odpowiada za wstępną ocenę bodźców zmysłowych i przesyłanie ich do kory mózgowej.
O zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych mówimy, gdy stan zapalny obejmuje oponę pajęczynówkową, płyn mózgowo - rdzeniowy, oraz oponę miękką, pokrywającą mózgowie.

Leki (26)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie