mocz - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 15

Artykuły o: mocz

Encyklopedia zdrowia (41)

Aldosteron jest mineralokortykoidem wytwarzanym przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy.
Aparat przykłębuszkowy – jest narządem wydzielniczym i receptorowym nerki.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Brodawki nerkowe (łac. papillae renales) – są to wierzchołki piramid nerkowych utworzonych z rdzenia nerkowego.
Cewka moczowa męska – długi przewód wyprowadzający mocz, którego początkiem jest ujście wewnętrzne w dnie pęcherza moczowego, natomiast końcem jest ujście zewnętrzne na żołędzi prącia.
Cewka moczowa żeńska – przewód wyprowadzający mocz, którego początkiem jest ujście wewnętrzne w dnie pęcherza moczowego, a końcem ujście zewnętrzne w obrębie przedsionka pochwy.
Ciałko nerkowe – zwane inaczej ciałkiem Malpighiego, zbudowane jest z kłębuszka nerkowego złożonego z naczyń włosowatych oraz torebki kłębuszka.
Diuretyki - leki moczopędne, nazywane również natriuretykami.
Diureza wodna – wydalanie dużej ilości moczu o niskim ciśnieniu osmotycznym.
Filtracja (przesączanie kłębuszkowe) – zachodzi w ciałkach nerkowych dzięki przewadze ciśnienia hydrostatycznego panującego w naczyniach włosowatych kłębuszka, a sumie ciśnień przeciwstawiających się filtracji.
Oznacza obecność glukozy w moczu, co świadczy o stanie nieprawidłowym.
Hipoaldosteronizm to choroba, której przyczyną jest niedostateczny poziom hormonu produkowanego przez korę nadnerczy - aldosteronu.
Kanalik nerkowy – przewód zbudowany z nabłonka, będący jednym z elementów budujących nefron.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Klirens kreatyniny oznacza zdolność nerek do oczyszczania krwi z endogennej kreatyniny. Ocenia sprawność procesów filtrowania osocza z substancji szkodliwych.
Klirens nerkowy – jest to wskaźnik opisujący zdolność nerki do wydalania dowolnej substancji.
Kora nerki - stanowi zewnętrzną część nerki o grubości od 5 do 7 mm, zbudowaną z ciałek nerkowych.
Miedniczka nerkowa – łącznotkankowy woreczek znajdujący się we wnęce nerki i stanowiący początek moczowodu.
Mineralokortykosteroidy są hormonami wytwarzanymi przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy, którego głównym przedstawicielem jest aldosteron.
Obecność glukozy i zwiększonej ilości ciał ketonowych w moczu (m.in. acetonu) może świadczyć o zaburzonej funkcji trzustki.
Obecność glukozy i zwiększonej ilości ciał ketonowych w moczu (m.in. acetonu) może świadczyć o zaburzonej funkcji trzustki.
Mocz pierwotny – płyn, który powstaje w wyniku filtracji osocza krwi zachodzącej w torebce kłębuszka nerkowego.
Mocznik – jest związkiem organicznym syntezowanym z azotu w wątrobie w tzw. cyklu mocznikowym, którego nadmiar jest usuwany w w postaci mocznika.
Badanie służy do wykrywania narkotyków lub ich metabolitów w moczu.
Badanie służy do wykrywania narkotyków lub ich metabolitów w moczu.
Narządy moczowe odpowiadają za wytwarzanie i wydalanie moczu na zewnątrz organizmu.
Nefron - stanowi podstawową jednostkę morfologiczno-czynnościową nerki.
Nerka- najistotniejszy narząd układu wydalniczego.
Nerki stanowią parzysty narząd, kształtem zbliżonym do ziarna fasoli, leżący na tylnej ścianie jamy brzusznej.
Ośrodek wydalania moczu – znajduje się w części krzyżowej rdzenia kręgowego, w przywspółczulnych neuronach segmentów S1-S3.
Jon wodorowy jest usuwany przede wszystkim z moczem w dwóch postaciach – kwaśności miareczkowej oraz związany z amoniakiem.
Resorpcja – związki chemiczne niezbędne dla organizmu, które uległy przefiltrowaniu w ciałkach nerkowych są zwrotnie wchłaniane w kanalikach nerkowych.
Sekrecja kanalikowa – jest to proces odwrotny do resorpcji, polegający na wydzielaniu do światła kanalików nerkowych różnych substancji.
Jest głównym kationem płynu pozakomórkowego. Wpływa na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia osmotycznego surowicy.
Torebka kłębuszka – zwana także torebką Bowmana, złożona jest z dwóch blaszek otaczających naczynia krwionośne kłębuszka nerkowego.
Wnęka nerkowa – jest to głęboko wcinające się zagłębienie położone na brzegu przyśrodkowym nerki.
Wydalanie moczu – ciąg zdarzeń prowadzący do usunięcia wyprodukowanego w nerkach moczu na zewnątrz ciała.
Stan zapalny zlokalizowany w końcowej części dolnych dróg wyprowadzających mocz- cewce moczowej, wywoływany rozmaitymi czynnikami etiologicznymi. Ze względu na etiologię wyróżnia się zapalenie rzeżączkowe i nierzeżączkowe.
Zapalenie pęcherza moczowego najczęściej jest wywoływane zakażeniem bakteryjnym. Bakterie drogą wstępującą dostają się przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Najczęściej chorują kobiety aktywne seksualnie i dziewczęta.
Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny jest to zespół związany z niskim stężeniem sodu i obniżoną osmolalnością osocza.
Zwieracz - mięsień okrężny, tworzący pierścienie mięśniowe dookoła tkanki ciała.

Leki (14)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie