mięśnie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 17

Artykuły o: mięśnie

Encyklopedia zdrowia (93)

Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach.
Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym i nerkach.
Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem zaangażowanym w cykl przemian energetycznych w komórkach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i innych tkanek.
Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem zaangażowanym w cykl przemian energetycznych w komórkach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i innych tkanek.
Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a jest nieodwracalną dziedziczną chorobą charakteryzującą się postępującym zanikiem i osłabieniem mięśni.
Efektor – narząd lub komórka wykonawcza, odbierająca impuls, pobudzana przez nerw.
Kaletki maziowe - twory łącznotkankowe, anatomicznie podobne do torebek stawowych. Wytwarzają płyn maziowy nawilżający, który zmniejsza siłę tarcia przy przesuwaniu się mięśni lub ścięgien.
Kłąb – wybrzuszenie położone pomiędzy podstawą kciuka a nadgarstkiem, które stanowią 4 mięśnie poruszające kciukiem.
Kłębik - czyli kłąb palca małego (palec piąty) dłoni znajduje się przeciwstawnie do kłębu kciuka. Położony jest między małym palcem a nadgarstkiem.
Kontrola wentylacji płuc - częstość i głębokość oddychania kontrolowana i regulowana jest przez ośrodkowy układ nerwowy.
Kresa biała - w tym miejscu łączą się mięśnie obu stron brzucha, stanowi ona połączenie rozścięgien mięśni brzucha lewej i prawej strony.
Miastenia jest chorobą z autoagresji w przebiegu której powstają przeciwciała skierowane przeciwko receptorom acetylocholinowym mięśni szkieletowych.
Mięsień czworoboczny - mięsień grzbietu, który podciąga barki ku górze i tyłowi, prostuje odcinek szyjny kręgosłupa, zbliża łopatki do kręgosłupa oraz odwodzi kończynę górną nad poziom.
Mięsień czworogłowy uda - duży, gruby mięsień wypełniający grupę przednią mięśni uda. Jest to najsilniejszy prostownik stawu kolanowego, stabilizuje kolano w płaszczyźnie strzałkowej a także zgina kończynę dolną w stawie biodrowym.
Mięsień dłoniowy długi - głównym jego zadaniem jest napinanie rozcięgna dłoniowego i w sposób pośredni zgina palce w stawach śródręczno-palcowych.
Mięsień dwugłowy ramienia - jest to bardzo widoczny mięsień bowiem jest znacznie pogrubiony. Ma on wiele funkcji. Między innymi zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, zginanie przedramienia.
Mięsień dźwigacz łopatki - podciąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo.
Mięsień krawiecki - najdłuższy mięsień ciała ludzkiego. Ma kształt długiej, wąskiej taśmy przebiegającej wzdłuż (po przekątnej) przedniej części uda. Mięsień ten zgina staw biodrowy i kolanowy.
Mięsień kruczo-ramienny - słaby zginacz ramienia - podnosi ramię do przodu i przywodzi je.
Mięsień nadgrzebieniowy - mięsień ten ma kształt trójściennej piramidy, zwróconej wierzchołkiem ku bokowi. Mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię oraz napina torebkę stawu ramiennego.
Mięsień najszerszy grzbietu - współdziała z innymi mięśniami przy ruchach ramienia; przywodzi do tyłu ramię.
Mięsień naramienny - mięsień ten możemy wyczuć dotykiem, a szczególnie jego brzeg tylni i przedni. W mięśniu tym wyróżniamy, na podstawie trzech różnych przyczepów, część obojczykową, barkową i grzebieniową.
Mięsień nawrotny obły - uczestniczy w zginaniu oraz nawracaniu przedramienia w stawie łokciowym.
Mięsień obły mniejszy - pracuje przy prostowaniu ramienia, obracaniu ramienia do wewnątrz i pociąganiu jego ku górze.
Mięsień obły większy - obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je do klatki piersiowej.
Mięsień odwodziciel długi kciuka - największy mięsień grupy tylnej mięśni przedramienia. Odwodzi i odprowadza kciuk, a także odwodzi rękę w stronę promieniową.
Mięsień piersiowy mniejszy - mięsień ten podczas skurczu unosi żebra. Jest jednym z mięśni wdechowych.
Mięsień piersiowy większy - jest przyczepiony do mostka, obojczyka i chrząstki żeber. Składa się z trzech części, które mogą działać antagonistycznie w stosunku do siebie.
Mięsień piszczelowy przedni - przebiega wzdłuż kości piszczelowej. Prostuje, odwraca i przywodzi stopę.
Mięsień podgrzebieniowy - odpowiedzialny jest za obracanie ramienia na zewnątrz i przywodzenie do tułowia.
Mięsień podłopatkowy – stabilizuje staw barkowy, nawraca i przywodzi kość ramienną.
Mięsień podobojczykowy - pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu, hamuje ruchy w stawie mostkowo-obojczykowum.
Mięsień poprzeczny brzucha - poprzecznie biegnące włókna tego mięśnia zwężają brzuch i dolną część klatki piersiowej, dlatego też mięsień ten bierze udział w tworzeniu tłoczni brzusznej - jest jej głównym mięśniem.
Mięsień pośladkowy wielki - leży powierzchownie pod skórą pośladków. Jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego. Najważniejszą funkcją m. pośladkowego wielkiego jest utrzymywanie pionowej postawy ciała przy współpracy z mięśniami grupy przedniej.
Mięsień prostownik palców - mięsień ten prostuje palce i odwodzi je od palca środkowego.
Mięsień prosty brzucha - to płaski, silny brzusiec mięśniowy, współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.
Mięsień przywodziciel wielki - jest to najsilniejszy mięsień przywodzący udo.
Mięsień ramienno-promieniowy - powoduje zgięcie w stawie łokciowym, pomiędzy nawróceniem i odwróceniem przedramienia.
Mięsień ramienny - mięsień płaski, jednostawowy. Zgina on staw łokciowy czyli zgina przedramię i podciąga je.
Mięsień równoległoboczny - jest mięśniem z grupy mięśni grzbietu, podciąga on łopatki ku górze w kierunku kręgosłupa.
Mięsień skośny wewnętrzny brzucha - jest szerokim, cienkim mięśniem. Leży pod mięśniem skośnym zewnętrznym i wraz z nim powoduje zginanie tułowia w jedną stronę z jednoczesnym obrotem tułowia w stronę przeciwną.
Mięsień skośny zewnętrzny brzucha – stanowi najbardziej zewnętrzną warstwę mięśni brzucha. Jest to cienki i szeroki mięsień. Powoduje zginanie tułowia w jedną stronę z jednoczesnym obrotem tułowia w stronę przeciwną.
Mięsień trójgłowy łydki - składa się z dwóch mięśni: mięśnia brzuchatego łydki mającego dwie głowy oraz z mięśnia płaszczkowatego mającego jedna głowę i leżącego pod mięśniem brzuchatym łydki.
Mięsień trójgłowy ramienia - mięsień ten należy do grupy tylnej mięśni ramienia. Składa się z trzech głów - głowy przyśrodkowej, długiej i bocznej. Mięsień ten to silny prostownik stawu łokciowego. Ponadto prostuje staw ramienny i przywodzi ramię.
Mięsień zębaty przedni - mięsień ten bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom.
Mięsień zginacz długi kciuka - mięsień ten powoduje zgięcie kciuka w stawie międzypaliczkowym.
Mięsień zginacz głęboki palców - zgina staw promieniowo-nadgarstkowy, odwodzi rękę w stronę łokciową. Jest również zginaczem stawu śródręczno-paliczkowego i obu stawów międzypaliczkowych.
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka - mięsień kończyny górnej leżący w warstwie powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia. Jest mięśniem położonym najbardziej przyśrodkowo na przedramieniu. Powoduje zginanie w stawie promieniowo-nadgarstkowym, odwodzenie ku stronie łokciowej.
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka - jeden z mięśni przedramienia, który zgina zarówno staw łokciowy i promieniowo-nadgarstkowy. Ponadto nawraca przedramię przy wyprostowanym stawie łokciowym i nadgarstkowym.
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka – wrzecionowaty mięsień należący do grupy mięśni przedramienia. Nawraca przedramię oraz zgina i odwodzi rękę w stronę promieniową.
Mięsień, mięśnie - zbudowane są z tkanki mięśniowej, połączone z elementami szkieletu, w wyniku skurczów mięśniowych powodują ruchy poszczególnych elementów ciała względem siebie.
Mięśnie gałki ocznej – mięśnie poruszające gałką oczną.
Mięśnie goleni - rozpoczynają się na końcu dalszym kości udowej i na kościach goleni a kończą się na kościach stopy. Podział jest na trzy grupy: przednią, tylną i boczną.
Mięśnie grzbietu – umożliwiają utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała oraz wykonywanie ruchów kręgosłupa. Mają przyczepy początkowe na kręgosłupie a końcowe na kości obręczy kończyny górnej, kości ramiennej i na żebrach.
Mięśnie kolcowo-żebrowe - są to mięśnie powierzchowne grzbietu, należy do nich mięsień: zębaty tylny górny i mięsień zębaty tylny dolny.
Mięśnie małżowiny usznej - wyróżnia się tu mięśnie krótkie i mięśnie biegnące od małżowiny usznej do sąsiednich powięzi i części kostnych. Mięśnie te odpowiedzialne są za pociąganie małżowiny usznej w odpowiednim kierunku.
Mięśnie międzyżebrowe – to płaskie, krótkie mięśnie znajdujące się w przestrzeniach międzyżebrowych, łączące dwa najbliższe żebra.
Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne - znajdują się między kątami żeber a mostkiem. Włókna mięśni międzyżebrowych wewnętrznych biegną przeciwnie do włókien mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i są pomocniczymi mięśniami wydechowymi.
Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne - przebiegają na całej klatce piersiowej pomiędzy sąsiednimi żebrami. Należą do mięśni wdechowych.
Mięśnie obręczy kończyny dolnej - zaczynają się kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej a koniec mają na kości udowej.
Mięśnie obręczy kończyny górnej - łączą łopatkę i obojczyk z kością ramienną. Zaliczamy tu mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny.
Mięśnie otoczenia nozdrzy należą do mięśni głowy, stanowi je kilka drobnych pasm należących do nosa i jego sąsiednich okolic. Należą tu mięsień nosowy i mięsień obniżacz przegrody nosa.
Mięśnie otoczenia szpary powiek - należy tu mięsień okrężny oka, który z kolei dzieli się na: trzy części - powiekową, oczodołową, łzową.
Mięśnie otoczenia szpary ust jest to grupa mięśni tworzących podłoże warg, biegnących dookoła szary ustnej.
Mięśnie podniebienia bezpośrednio oddziałują na ułożenie podniebienia miękkiego w stosunku do jamy gardła, jamy ustnej czy ujścia gardłowego trąbki słuchowej.
Najbardziej zewnętrzną grupę mięśni szyi stanowi grupa mięśni powierzchownych do których należą: mięsień szeroki szyi i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy.
Mięśnie przedramienia - zaczynają się na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, kończą się aż na kościach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te umożliwiają zginanie i prostowanie rąk oraz palców rąk, a także nawracanie i odwracanie przedramienia i ręki.
Mięśnie ramienia mają początek na łopatce, obojczyku i kości ramiennej a koniec na bliższych końcach kości przedramienia. W mięśniach tych wyróżniamy dwie grupy: przednią i tylną. Są one odpowiedzialne za ruchy kończyny górnej w stawie ramiennym i łokciowym.
Mięśnie ręki - znajdują się w dłoni, ułożone są w trzy grupy: mięśnie kłębu, mięśnie kłębika, mięśnie środkowe.
Mięśnie sklepienia czaszki - na sklepieniu czaszki znajduje się parzysty mięsień potyliczno-czołowy i mięsień skroniowo-ciemieniowy. Oba te mięśnie tworzą mięsień naczaszny.
Mięśnie stopy - to mięśnie grzbietu i podeszwy stopy. Mięśnie grzbietu stopy odgrywają ważną rolę w prostowaniu palców stopy. Mięśnie podeszwy zginają, odwodzą oraz przywodzą palce stopy. Utrzymują prawidłowe wysklepienie stopy.
Do mięśni środkowych szyi należą mięśnie podgnykowe (mm. infrahyoidei) i nadgnykowe (mm. suprahyoidei).
Mięśnie uda - początek mają na końcach kości goleni. Tworzą one trzy grupy: przednią, tylną i przyśrodkową. Praca tych mięśni powoduje ruch w stawie biodrowym i kolanowym.
Mięśnie wyrazowe (mimiczne) - zmieniają rzeźbę skóry co umożliwia uzewnętrznienie emocji takich jak smutek, radość, zdziwienie, zaskoczenie itp.
Mięśnie żucia są to mięśnie dzięki którym spożywany pokarm ulega rozdrobnieniu i mieszaniu ze śliną.
Mioglobina – jest białkiem którego funkcją jest magazynowanie tlenu w mięśniach poprzecznie prążkowanych.
Odwodzenie (abdukcja) ramienia - ruch ramienia w wyniku którego oddala się ono od osi ciała. Jest możliwe dzięki pracy mięśnia naramiennego, nadgrzebieniowego i dwugłowego ramienia.
Praca stawu łokciowego - jest stawem złożonym z trzech połączeń objętych wspólną torebką stawową pozwala na ruchy zginania i prostowania kończyny w tym stawie do 170 stopni.
Staw promieniowo-nadgarstkowy zapewnia ruchy dookoła dwóch zasadniczych osi: poprzecznej i strzałkowej. Dookoła osi poprzecznej zachodzą ruchy zgięcia i prostowania ręki. Natomiast wokół osi strzałkowej ruchy odwodzenia i przywodzenia łokciowego oraz promieniowego.
Praca stawu ramiennego - staw ramienny posiada trzy osie - jest więc stawem wieloosiowym. Umożliwia wykonywanie ruchów o zasięgu 360 stopni. Poza tym tak szerokie ruchy możliwe są dzięki mięśniom obręczy barkowej, które stabilizują staw.
Prawidłowa postawa ciała - taki układ poszczególnych odcinków ciała niedotkniętych zmianami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych.
Prostownik - mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie.
Przepona - mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej.
Przepuklina pachwinowa umiejscowiona jest w okolicach pachwiny. Powstaje poprzez tworzenie się uchyłka otrzewnej i jego wypuklenie poza powłoki jamy brzusznej przez wrodzone lub nabyte otwory w ścianie jamy brzusznej.
Przywodzenie ramienia - jest możliwe dzięki pracy mięśnia piersiowego większego i najszerszego grzbietu wraz z mięśniem obłym większym.
Ruchy oddechowe – wentylacja płuc jest procesem zależnym od mięśni zmieniających kształt klatki piersiowej.
Skurcz mięśnia - jest to zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. jamy ustnej).
Tkanka mięśniowa gładka - rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe.
Tłocznia brzuszna - zostaje wytworzona w wyniku jednoczesnego skurczu wszystkich mięśni otaczających jamę brzuszną - czyli mięśni brzucha, przepony, mięśnia dźwigacza odbytu. Praca tłoczni jest bardzo ważna w czasie porodu czy oddawaniu stolca.
Wentylacja płuc - jest to proces w czasie którego do pęcherzyków płucnych zasysane jest powietrze atmosferyczne zawierające tlen i inne gazy.
Zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała uszkadzają mięśnie oraz skórę.

Zez

Zezem nazywamy asymetryczne ustawienie gałek ocznych spowodowane utratą zdolności oczu do skupiania się równocześnie na jednym obrazie lub utratą zdolności mięśni poruszających gałką oczną do wykonywania skoordynowanych ruchów.
Zginacz - mięsień służący do zginania kręgosłupa lub stawu w kończynie.

Leki (28)

Produkty w ofercie online (11) - Portal Dbam o Zdrowie