układ kostny - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: układ kostny

Encyklopedia zdrowia (13)

Bierny układ ruchu – układ nie wykonujący żadnego ruchu, będący jedynie rusztowaniem, zawieszeniem dla innych narządów, tkanek.
Budowa kręgu – w budowie kręgu można wyróżnić część przednią – trzon kręgu, i część tylną – łuk kręgu.
Kości – twory różnej wielkości i kształtu, zbudowane z tkanki kostnej. Są biernymi narządami ruchu, stanowią również rusztowanie podtrzymujące i osłaniające inne narządy, a niektóre z nich pełnią także rolę krwiotwórczą i amortyzującą.
Kości stępu - kości należące do kośćca kończyny dolnej wolnej.
Kość heterotopowa - kość powstająca w różnych miejscach na skutek kostnienia ścięgien.
Łąkotki - dwa włóknisto-chrzęstne, półksiężycowate twory, znajdujące się na powierzchni stawowej kości piszczelowej. Ich zadaniem jest pogłębienie powierzchni stawowej stawu kolanowego.
Miednica (łac. pelvis) - to mocny i sprężysty pierścień kostny utworzony przez kość krzyżową i dwie kości miedniczne, znajdujący się pomiędzy kręgosłupem a kończynami dolnymi.
Osteologia – dział anatomii, nauka zajmująca się budową i strukturą układu kostnego człowieka.
Połączenia kości dzielą się na: połączenia ścisłe (więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty), połączenia półścisłe oraz stawy.
Staw kulisty - w stawie kulistym zaokrąglony koniec jednej kości dopasowany jest do panewki w drugiej. Ten rodzaj stawu występuje w barkach i biodrach.
Staw siodełkowy - w tym stawie (zwany także siodłowym) końce kości dopasowują się do siebie jak jeździec do siodła. Staw siodłowy oprócz ruchów bocznych pozwala na wykonywanie ruchów w przód i w tył.
Stawy nieruchome - niektóre kości naszego ciała są połączone z sobą trwale. Połączenia tego typu nazywamy stawami nieruchomymi, ponieważ nie pozwalają na żaden ruch. Większość z nieruchomych połączeń występuje w czaszce.
Stawy półruchome - w tym rodzaju stawów dwie kości oddzielone są elastyczną tkanką zwaną chrząstką. Stawy te maja ograniczoną ruchomość, głównie są to połączenia pomiędzy kręgami kręgosłupa.

Leki (9)

Produkty w ofercie online (1) - Portal Dbam o Zdrowie