oddychanie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 6

Artykuły o: oddychanie

Encyklopedia zdrowia (40)

Chemoreceptory – rodzaj receptorów wrażliwych na różne substancje chemiczne (receptory związane ze zmysłami węchu i smaku) oraz zmiany parametrów chemicznych (ciśnienia parcjalnego tlenu, dwutlenku węgla, pH krwi i płynu pozakomórkowego)
Dyfuzja gazów w płucach – w pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazów pomiędzy powietrzem i krwią przepływającą przez sieć naczyń włosowatych otaczających pęcherzyki.
Dyfuzja gazów w tkankach - wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy krwią, a tkanką zachodzi w naczyniach włosowatych.
Karboksyhemoglobina – kompleks hemoglobiny i tlenku węgla (czadu).
Kontrola wentylacji płuc - częstość i głębokość oddychania kontrolowana i regulowana jest przez ośrodkowy układ nerwowy.
Mięsień piersiowy mniejszy - mięsień ten podczas skurczu unosi żebra. Jest jednym z mięśni wdechowych.
Mięsień poprzeczny brzucha - poprzecznie biegnące włókna tego mięśnia zwężają brzuch i dolną część klatki piersiowej, dlatego też mięsień ten bierze udział w tworzeniu tłoczni brzusznej - jest jej głównym mięśniem.
Mięsień prosty brzucha - to płaski, silny brzusiec mięśniowy, współdziałający z mięśniami płaskimi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej.
Mięśnie kolcowo-żebrowe - są to mięśnie powierzchowne grzbietu, należy do nich mięsień: zębaty tylny górny i mięsień zębaty tylny dolny.
Mięśnie międzyżebrowe – to płaskie, krótkie mięśnie znajdujące się w przestrzeniach międzyżebrowych, łączące dwa najbliższe żebra.
Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne - znajdują się między kątami żeber a mostkiem. Włókna mięśni międzyżebrowych wewnętrznych biegną przeciwnie do włókien mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i są pomocniczymi mięśniami wydechowymi.
Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne - przebiegają na całej klatce piersiowej pomiędzy sąsiednimi żebrami. Należą do mięśni wdechowych.
Nagłośnia - element krtani, nieparzysta chrząstka pokryta błoną śluzową.
Objętość zapasowa wydechowa (ERV) - objętość powietrza jaką można usunąć z płuc wykonując maksymalny wydech po swobodnym wydechu.
Objętość oddechowa (TV) (ang. tidal volume) - objętość powietrza wdychana i wydychana w czasie swobodnego oddychania.
Objętość zalegająca (RV) (ang. residual volume) - objętość powietrza, która zawsze pozostaje w płucach po maksymalnym wydechu.
Objętość zapasowa wdechowa (IRV) - objętość powietrza wciągana do płuc w czasie maksymalnego wdechu wykonywanego po swobodnym wdechu.
Oddychanie wewnętrzne - czyli wewnątrzkomórkowe to cykl procesów metabolicznych zachodzący w komórkach, prowadzący do wytworzenia energii niezbędnej do utrzymania funkcji całego organizmu.
Oddychanie zewnętrzne - złożony proces oddychania polegający na doprowadzeniu cząsteczek tlenu do wnętrza komórek oraz usunięciu na zewnątrz ciała dwutlenku węgla wyprodukowanego w tkankach.
Odruch Heringa - Breuera – odruchowe przerwanie wdechu w reakcji na bodźce rozciągające mechanoreceptory w obrębie płuc i klatki piersiowej (receptorów płuc - SAR).
Ośrodek pneumotaktyczny - ośrodek hamujący wdech, położony w przedniej części mostu.
Pień mózgu – część mózgowia, w którego skład wchodzą twory leżące na podstawie czaszki, czyli: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.
Płuca (łac. pulmones) – narządy parzyste (płuco lewe i płuco prawe) należące do układu oddechowego. W płucach odbywa się proces wymiany gazowej (oddychanie).
Pneumocyty – są to komórki budujące ściany pęcherzyków płucnych. Wyróżniamy trzy typy pneumocytów: typ I, typ II i typ III.
Pojemność czynnościowa zalegająca płuc (FRC) – jest to powietrze pozostające w płucach po spokojnym wydechu.
Pojemność płuc całkowita (TLC) (ang. total lung capacity) – pojemność płuc na szczycie najgłębszego wdechu, która u dorosłego mężczyzny wynoszi 5-6 litrów powietrza.
Pojemność płuc wdechowa (IC) – stanowi powietrze wciągane do płuc w czasie najgłębszego wdechu po spokojnym wydechu.
Pojemność życiowa (VC) – ilość powietrza, które można usunąć z płuc po maksymalnym wdechu w czasie maksymalnego wydechu.
Pojemność życiowa wdechowa - ilość powietrza wciągana do płuc podczas maksymalnego wdechu po najgłębszym wydechu.
Przepona - mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej.
Przepona - to mięsień oddzielający jamę brzuszną od klatki piersiowej. Jest głównym mięśniem wdechowym.
Pulmonologia - dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób płuc i układu oddechowego.
Rdzeń przedłużony – najniżej położona część mózgowia. Znajdują się tu ośrodki odpowiedzialne za wiele ważnych procesów min. oddychanie, krążenie.
Rola żeber w oddychaniu: ruchy żeber, ich podnoszenie i opuszczanie, są związane z mechanizmem oddychania i zależą od mięśni oddechowych.
Ruchy oddechowe – wentylacja płuc jest procesem zależnym od mięśni zmieniających kształt klatki piersiowej.
Surfaktant – czynnik powierzchniowy zmniejszający napięcie w pęcherzykach płucnych.
Śluz dróg oddechowych – specyficzna wydzielina produkowana w ilości 100 ml dziennie, wydzielana zarówno przez komórki owalne błony śluzowej, jak i wielokomórkowe gruczoły podśluzówkowe położone w drogach oddechowych.
Wentylacja płuc - jest to proces w czasie którego do pęcherzyków płucnych zasysane jest powietrze atmosferyczne zawierające tlen i inne gazy.
Wentylacja płuc minutowa (ang. pulmonary ventilation) - objętość powietrza pobierana i oddawana w ciągu minuty.
Współczynnik oddechowy (RQ) – współczynnik, który wskazuje na stosunek objętościowy pomiędzy uwolnionym z organizmu dwutlenkiem węgla i pochłoniętym tlenem w jednostce czasu.

Leki (6)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie