nauka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilo¶ć artykułów: 40

Artykuły o: nauka

Encyklopedia zdrowia (5)

Bromatologia - dział nauki zajmuj±cy się badaniem żywno¶ci.
Farmakognozja - dział nauki zajmuj±cy się substancjami pochodzenia ro¶linnego, które maj± działanie lecznicze i wykorzystywane s± jako leki.
Fitoterapia - nauka o stosowaniu ro¶lin leczniczych.
Miologia, inaczej myologia to dział anatomii, zajmuj±cy się budow± mię¶ni, będ±cych jednostk± strukturaln± czynnego narz±du ruchu.
Układ limbiczny – stanowi układ struktur korowych i podkorowych mózgu, m.in. hipokampa, ciała migdałowatego, podwzgórza, uczestniczy w procesach decyzyjnych, uczenia się i zapamiętywania.

Leki (13)

Produkty w ofercie online (4) - Portal Dbam o Zdrowie