wzrok - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 48

Artykuły o: wzrok

Encyklopedia zdrowia (32)

schorzenia narządu wzroku, które mogą być wywołane min. poprzez infekcje, urazy czy choroby nowotworowe.
Droga wzrokowa – droga, przez którą biegną impulsy nerwowe z siatkówki oka do kory wzrokowej mózgu składająca się z trzech neuronów.
Krwotokiem do ciałka szklistego oka nazywamy wylew krwi do ciałka szklistego.
Melanotropina jest hormonem wytwarzanym przez pośrednią część przysadki mózgowej.
Molibden jest ważnym pierwiastkiem biorącym udział w przemianach kwasu moczowego.
Naczyniaki oczodołu są guzami wywodzącymi się z komórek naczyń. Wśród naczyniaków oczodołu wyróżniamy: naczyniaki włośniczkowe, jamiste, limfatyczne.
Narząd łzowy - składa się z gruczołu łzowego, kanalików łzowych, woreczka łzowego i przewodu nosowo-łzowego.
Narząd wzroku – struktura ciała człowieka odpowiedzialna za przetwarzanie i przekazywanie informacji świetlnych do mózgowia.
Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy przewodzący impulsy nerwowe z siatkówki do mózgowia, rozpoczyna się w komórkach dwubiegunowych siatkówki a kończy w skrzyżowaniu wzrokowym.
Oczopląs optokinetyczny – rytmiczne, szybko następujące po sobie, mimowolne ruchy gałek ocznych.
Ostrość wzroku - to zdolność rozdzielcza oka siatkówki, czyli umiejętność odróżniania poszczególnych części oglądanego przedmiotu.
Owrzodzeniem rogówki (wrzód rogówki) nazywamy stan zapalny rogówki z towarzyszącym ubytkiem jej nabłonka.
Plamka żółta siatkówki - miejsce na siatkówce oka w obrębie tylnego bieguna gałki ocznej mające największą rozdzielczość widzenia związaną z największym zagęszczeniem czopków.
Powieki – fałdy skórne pokrywające i ochraniające przednią część gałki ocznej. Wyróżniamy dwie powieki: górną i dolną.
Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszym powikłaniem cukrzycy polegającym na uszkodzeniu drobnych naczyń (mikroangiopatii) siatkówki oka.
Tarczą zastoinową nazywamy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
Tęczówka - przednia część błony naczyniowej (środkowej) gałki ocznej.
Twardówka - nieprzezierna, biała część błony zewnętrznej gałki ocznej otaczająca wnętrze oka.
Układ optyczny oka – elementy gałki ocznej, przez które przechodzą promienie świetlne ulegając załamaniu w taki sposób, że w oku fizjologicznym na siatkówce powstaje ostry obraz.
Widzenie obuoczne – prawidłowa percepcja wrażeń wzrokowych zależy od współpracy siatkówek każdego oka z ośrodkowym układem nerwowym.
Pod nazwą witaminy A kryje się wiele związków m.in.: retinole, powstające tylko w organizmach ludzi i zwierząt oraz ich prekursory (związki wyjściowe) karotenoidy, np. beta-karoten (prowitamina, która występuje w roślinach).
Jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń w narządzie wzroku u małych dzieci.
Wytrzeszcz gałek ocznych polega na nadmiernym wysunięciu gałki ocznej ku przodowi na skutek zmniejszenia pojemności oczodołu lub zwiększenia zawartości oczodołu.
Zaćma jest chorobą polegająca na całkowitym lub częściowym zmętnieniu soczewki prowadzącą do utraty jej przezierności. Wyróżnia się zaćmę wrodzoną oraz zaćmę nabytą.
Do zaniku nerwu wzrokowego dochodzi w wyniku utraty włókien nerwowych.
Wyróżniamy wewnątrz oraz pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego.
Jest to stan zapalny spojówek spowodowany przez różnego rodzaju czynniki.
Zapaleniem twardówki nazywamy stan zapalny toczący się w zewnętrznej błonie oka otaczającej gałkę oczną od strony oczodołu i przechodzącej na przednią powierzchnię gałki ocznej.
Zespół Sjögrena (choroba Mikulicza-Radeckiego) (Zespół Sjogrena)
Zespół suchego oka spowodowany jest niedostatecznym wydzielaniem łez i ich nieprawidłowym składem powodującym niedostateczne zwilżenie oka prowadzącym do wysychania rogówki i spojówki.

Zez

Zezem nazywamy asymetryczne ustawienie gałek ocznych spowodowane utratą zdolności oczu do skupiania się równocześnie na jednym obrazie lub utratą zdolności mięśni poruszających gałką oczną do wykonywania skoordynowanych ruchów.
Zwyrodnienie plamki żółtej jest chorobą dotyczącą centralnej części siatkówki oka prowadzącą do utraty widzenia centralnego.

Leki (140)

Oko

Zioła (3)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie