tkanka kostna - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: tkanka kostna

Encyklopedia zdrowia (11)

Beleczki kostne - jednostka morfologiczna kości gąbczastej, budującej nasady kości długich oraz wnętrze kości płaskich.
Istota gąbczasta - podstawowa struktura budująca tkankę kostną, utworzona z luźno ułożonych beleczek kostnych.
Istota zbita - element budulcowy kości budujący trzony kości długich, oraz powierzchniowe (korowe) warstwy ich nasad i kości płaskich.
Kości – twory różnej wielkości i kształtu, zbudowane z tkanki kostnej. Są biernymi narządami ruchu, stanowią również rusztowanie podtrzymujące i osłaniające inne narządy, a niektóre z nich pełnią także rolę krwiotwórczą i amortyzującą.
Osseina – niejednorodna, organiczna, substancja międzykomórkowa pozostała po usunięciu soli mineralnych z tkanki kostnej.
Osteoblasty – komórki kościotwórcze występujące głównie w okresie rozwoju tkanki kostnej, między powierzchnią kości a okostną.
Osteocyty - stanowią podstawowy rodzaj komórek występujących w dojrzałej tkance kostnej.
Osteoklasty - są to duże komórki, budową i funkcją przypominające nieco makrofagi. Inaczej zwane są komórkami kościogubnymi i odpowiadają za resorpcję kości.
Tkanka kostna stanowi rodzaj tkanki łącznej, której substancja podstawowa wskutek odkładania się soli wapniowych (96% wapnia w organizmie) zapewnia tkance twardość oraz wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie.
Trzeszczki - zbudowane są z tkanki kostnej, a ich powierzchnie pokryte są tkanką chrzestną szklistą. Trzeszczki występują w tych stawach, w których ścięgna mięśniowe mogłyby być narażone na uszkodzenia z uwagi na nierówne powierzchnie stawowe kości.
Układ szkieletowy, kościec, szkielet, układ kostny - składa się z kręgosłupa, kości klatki piersiowej, kości kończyn górnych i dolnych, kości czaszki.

Leki (2)