krew - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 52

Artykuły o: krew

Encyklopedia zdrowia (46)

Anemia - niedokrwistość, czyli zbyt mała ilości hemoglobiny w erytrocytach (krwinkach czerwonych), bądź zbyt mała ilości samych krwinek czerwonych.
Stanowi badanie umożliwiające wykrycie obecności krwi w stolcu, który nie powoduje zmiany w jego wyglądzie.
Stanowi badanie umożliwiające wykrycie obecności krwi w stolcu, która nie powoduje zmiany w jego wyglądzie.
Bariera krew-mózg - fizyczna bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a tkanką nerwową mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami.
Czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik Quicka) i współczynnik protrombinowy (INR) pozwalają na ocenę działania układu krzepnięcia krwi.
Czerwony szpik kostny – rodzaj szpiku kostnego, który znajduje się w nasadach kości długich, w kręgach i kościach płaskich. Posiada właściwości krwiotwórcze.
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe) – odpowiada za przekształcenie rytmicznego prądu krwi wywołanego pracą serca w ciągły oraz dostarcza tlen oraz substancje odżywcze do tkanek, a odbiera z nich CO2 i produkty przemiany materii.
Erytropoeza – proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich, a także w nasadach kości długich.
Fagocytoza – rodzaj endocytozy, zjawisko polegające na pochłanianiu przez fagocyty (komórki żerne) innych komórek lub dużych cząsteczek organicznych.
Gazometria krwi jest to badanie, w którym oznacza się parametry służące do oceny wymiany gazowej i równowagi kwasowo – zasadowej.
Gazometria krwi jest to badanie, w którym oznacza się parametry służące do oceny wymiany gazowej i równowagi kwasowo – zasadowej.
Grupa krwi – zestaw białek występujących na powierzchni krwinek.
Hematokryt (Hct) – odsetek objętości krwi zajmowanej przez krwinki, wyrażany zwykle w procentach.
Hematologia – dziedzina medycyny zajmująca się krwią, układem krwiotwórczym oraz ich chorobami.
Hemoglobina (Hb) - białko będące zasadniczym składnikiem erytrocytów. Jej główną funkcją jest transport tlenu z płuc do tkanek.
Jest to choroba charakteryzująca się występowaniem nadmiernej liczby histiocytów – makrofagów tkankowych.
Immunoglobiny (Ig) - przeciwciała, białka surowicy krwi i płynów ustrojowych syntetyzowane przez komórki plazmatyczne (aktywowane limfocyty B) po stymulacji antygenem.
Konflikt serologiczny (tzw. konflikt krwi) to zjawisko związane z ciążą i z występowaniem podziału ludzkiej krwi na grupy.
Limfocyty – są to komórki o średnicy od 6 do 10 mikrometrów stanowiące około 30% wszystkich leukocytów zawieszonych w osoczu.
Naczynia włosowate - cienkościenne kapilary o średnicy od 4 do 15 µm zbudowane jedynie ze śródbłonka, w ich ścianie nie ma komórek mięśniówki gładkiej.
OB jest badaniem krwi polegającym na ocenie szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu w jednostce czasu.
Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach.
Osocze krwi - płynna część krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne (komórkowe).
to badanie krwi obrazujące odsetek dużych płytek
Pępowina – sznur długości około 60 centymetrów, łączący płód z łożyskiem.
wskaźnik pozwalający ocenić równowagę kwasową-zasadową organizmu człowieka.
Plazmina - enzym białkowy znajdujący się w osoczu krwi, biorący udział w fibrynolizie, czyli rozpuszczaniu skrzepu.
Zespół kliniczny charakteryzujący się zwiększeniem oporu naczyniowego w krążeniu płucnym oraz prawo-lewym przeciekiem krwi doprowadzającym do zaburzenia utlenowania organizmu noworodka.
Przyczyną choroby jest nieograniczony rozrost limfocytów B oraz ich gromadzenie w organizmie spowodowane zaburzeniami procesów apoptozy.
Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.
Samoistna plamica małopłytkowa jest chorobą w której dochodzi do niszczenia płytek krwi przez układ immunologiczny
Serologia – to dziedzina nauk medycznych z zakresu immunologii, zajmująca się zawartymi w surowicy krwi człowieka przeciwciałami i antygenami.
Surowica – osocze krwi pozbawione fibrynogenu oraz innych czynników krzepnięcia o strukturze białkowej.
Szczawiany w surowicy - kwas szczawiowy powstaje głównie w procesach metabolicznych zachodzących w wątrobie.
Szpik kostny - jedyna tkanka krwiotwórcza u dorosłego człowieka, miękka, gąbczasta i silnie ukrwiona.
Szpik kostny żółty - rodzaj szpiku kostnego, powstaje na skutek stłuszczenia szpiku kostnego czerwonego.
Śledziona - największy narząd limfatyczny w organizmie człowieka.
Trombocyty inaczej płytki krwi – pozbawione jądra komórki o średnicy około 2-4 μm, będące najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi.
Układ AB0 – podstawowy układ grupowy krwi warunkowany przez antygeny A i B obecne na powierzchni krwinek czerwonych.
stanowi zamknięty system naczyń krwionośnych w którym nieustannie krąży krew dzięki nieustannej pracy serca.
Układ Rh – układ grupowy krwi, drugi najważniejszy obok układu AB0. Nazwa Rh pochodzi od małp rezusów (Rhesus), u których po raz pierwszy wykryto ten układ.
Uniwersalny dawca krwi to osoba z grupą krwi 0.
Witaminy K1 (fitomenadion, naturalna), K2 (naturalna, produkowana przez florę jelitową), K3 (menadion, syntetyczna) i K4 (menadiol) zwane ogólnie witaminą K, należą do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
Laboratoryjne badania krwi to dobry sposób na kontrolowanie swojego zdrowia, a także nieoceniona pomoc dla lekarza w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia.
Wyspy Langerhansa – zgrupowanie komórek endokrynnych leżących w części zewnątrzwydzielniczej trzustki.
Zespół hemolityczno-mocznicowy niedokrwistość hemolityczna, w której przeważają objawy upośledzenia funkcji nerek.

Leki (28)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie