kości - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 15

Artykuły o: kości

Encyklopedia zdrowia (48)

Beleczki kostne - jednostka morfologiczna kości gąbczastej, budującej nasady kości długich oraz wnętrze kości płaskich.
Bierny układ ruchu – układ nie wykonujący żadnego ruchu, będący jedynie rusztowaniem, zawieszeniem dla innych narządów, tkanek.
dolegliwości wywołane patologicznymi zmianami w obrębie kości lub chorobami ogólnoustrojowymi.
Budowa kręgu – w budowie kręgu można wyróżnić część przednią – trzon kręgu, i część tylną – łuk kręgu.
Ciemiączka - nieskostniałe miejsca połączeń płaskich kości czaszki u noworodków, wypełnione błoną łącznotkankową.
Czaszka - kostne rusztowanie głowy, główna osłona mózgu i narządów zmysłu, a także początkowych odcinków przewodu pokarmowego i oddechowego.
Jest to enzym uczestniczący w przemianie fosforanów, transportujący jony fosforanowe przez błony komórkowe.
Fosfor jest składnikiem budulcowym kości oraz zębów. W ustroju występuje w dwóch formach: jako fosforany nieorganiczne (kości) oraz jako fosforany organiczne – (ATP).
Jama miednicy – przestrzeń w obrębie miednicy mniejszej, położona poniżej płaszczyzny wchodu miednicy (wyznacza ją kresa graniczna), której ściany tworzą kości miednicze (z wyjątkiem talerzy biodrowych), kość krzyżowa, kość guziczna i mięśnie dna miednicy.
Jama szpikowa - jama wewnątrz trzonu kości, w której znajduje się szpik kostny.
Kończyna dolna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny dolnej w stawie biodrowym. Wolne części kończyny dolnej dzielą się na 3 odcinki: udo, podudzie i stopę.
Kończyna górna - narząd ruchu, połączony z tułowiem za pomocą obręczy kończyny górnej w stawie barkowym. Wolne części kończyny górnej dzielą się na 3 odcinki: ramię, przedramię i rękę.
Kości krótkie - rodzaj kości w których wszystkie trzy wymiary (długość, szerokość i grubość) są podobne do siebie. Występują tam, gdzie mocna budowa łączy się ze znaczną ruchomością.
Kości płaskie - rodzaj kości, w których dwa wymiary długość i szerokość znacznie przewyższają wymiar grubości.
Kości pneumatyczne - rodzaj kości, które zawierają przestrzenie wysłane błoną śluzową i wypełnione powietrzem.
Kości stępu - kości należące do kośćca kończyny dolnej wolnej.
Kości stępu - kości należące do dystalnego odcinka kośćca kończyny dolnej wolnej. Ułożone są w dwóch szeregach: bliższym i dalszym.
Kościotworzenie (łac. osteogenesis) - proces tworzenia kości.
Krzywica jest stanem obniżonej mineralizacji kości w okresie wzrostu. Wywołana jest niskim stężeniem wapnia lub fosforu w surowicy.
Łopatka - kość płaska należąca do kości obręczy kończyny górnej, przylega od tyłu do klatki piersiowej, przykrywając żebra od II do VII.
Mikromelia – patologiczne skrócenie kończyn.
Mostek - kość nieparzysta, płaska. Stanowi przednie ograniczenie klatki piersiowej. Wyróżniamy w nim: rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty.
Nadczynność przytarczyc jest zwiększona aktywność przytarczyc, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wydzielania PTH.
Niedoczynność przytarczyc jest chorobą spowodowaną obniżoną czynnością wewnątrzwydzielniczą przytarczyc.
Obojczyk - jedna z kości obręczy kończyny górnej, łącząca rękojeść mostka z wyrostkiem barkowym łopatki.
Obręcz barkowa, obręcz kończyny górnej - ruchome zawieszenie dla kończyn górnych, składające się z łopatek i obojczyków.
Kościec kończyny dolnej składa się z obręczy kończyny oraz części wolnej kończyny dolnej.
Osseina – niejednorodna, organiczna, substancja międzykomórkowa pozostała po usunięciu soli mineralnych z tkanki kostnej.
Osteocyty - stanowią podstawowy rodzaj komórek występujących w dojrzałej tkance kostnej.
Osteoklasty - są to duże komórki, budową i funkcją przypominające nieco makrofagi. Inaczej zwane są komórkami kościogubnymi i odpowiadają za resorpcję kości.
Osteologia – dział anatomii, nauka zajmująca się budową i strukturą układu kostnego człowieka.
Osteosarcoma jest najczęstszym złośliwym nowotworem kości
Połączenia kości dzielą się na: połączenia ścisłe (więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty), połączenia półścisłe oraz stawy.
Regeneracja kości – zdolność kości do odnowy ich zniszczonej struktury.
Rodzaje kręgów – kręgosłup składa się z 31 do 33 kręgów. Wyróżniamy: 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych zrośniętych w nieparzystą kość krzyżową, 1 do 3 kręgów guzicznych, które zrastają się w nieparzystą kość guziczną.
Staw łokciowy - znajduje się pomiędzy ramieniem i przedramieniem. Tworzą go kość ramienna, kość łokciowa i kość promieniowa. Można go zakwalifikować do typu stawu zawiasowo-obrotowego o dwóch osiach ruchu.
Staw obrotowy - w stawie obrotowym część jednej kości otacza drugą. Występuje w szyi oraz styku kości promieniowej i łokciowej z kością ramieniową.
Staw zawiasowy - w stawach zawiasowych dwie kości o zaokrąglonych powierzchniach są do siebie dokładnie dopasowane. Staw zawiasowy umożliwia tylko ruch w przód i w tył w jednej płaszczyźnie. Nie pozwala na ruch na boki.
Szwy - rodzaj więzozrostu (nieruchome połączenia kości), najczęstszy sposób łączenia się kości czaszki.
Ścięgna – narządy pomocnicze mięśni, przenoszące siłę ich działania na kości, do których są przyczepione. Są zbudowane z łącznotkankowych włókien kolagenowych o równoległym przebiegu. Są niezwykle mocne i bardzo wytrzymałe na rozciąganie.
Trzeszczki - drobne, okrągławe kości zawarte w utkaniu ścięgien lub więzadeł.
Układ szkieletowy, kościec, szkielet, układ kostny - składa się z kręgosłupa, kości klatki piersiowej, kości kończyn górnych i dolnych, kości czaszki.
Wapń jest składnikiem budulcowym kości i zębów. Aż 99% wapnia znajduje się w tkance kostnej.
Wapń jest jonem biorącym udział w procesach krzepnięcia krwi, pracy mięśni, przewodnictwie nerwowo-mięśniowym oraz w budowaniu układu kostnego.
Więzadła - pasma wytrzymałej tkanki łącznej, które zwykle łączą kości między sobą, wzmacniając ruchome połączenia między kośćmi. Mogą również łączyć kości poza stawami stabilizując układ kostny.
Pod pojęciem witamina D (cholekalcyferol, ergokalcyferol, kalcyferol, witamina przeciwkrzywicza) rozumiemy zespół związków chemicznych zwanych witaminami: D1, D2, D3.
Wzrost kości - okres wzrostu szkieletu kostnego trwa do 25 roku życia i charakteryzuje się stałym przyrostem masy kostnej.
Żebra - kostno-chrzęstne części klatki piersiowej, łukowato wygięte listwy łączące się poprzez stawy i więzadła od tyłu z kręgosłupem a od przodu z mostkiem.

Leki (115)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie