krążenie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 9

Artykuły o: krążenie

Encyklopedia zdrowia (31)

Aorta (tętnica główna) – największe naczynie w organizmie człowieka. Jej gałęzie doprowadzają krew do wszystkich tkanek.
Badanie tętna (pulsu) - pozwala nam określić prawidłowość pracy serca i pośrednio także stan naczyń krwionośnych.
Bariera krew-mózg - fizyczna bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a tkanką nerwową mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami.
To pozostałe z okresu życia płodowego naczynie łączące tętnicę płucną z aortą.
Guzkowe zapalenie tętnic dotyczy naczyń średniej wielkości i nie obejmuje włośniczek ani małych naczynek.
Hematologia – dziedzina medycyny zajmująca się krwią, układem krwiotwórczym oraz ich chorobami.
Hemostaza – szereg procesów mających na celu utrzymanie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płynnym, a także zachowanie ciągłości śródbłonka naczyń oraz hamowanie krwawienia w miejscu szkodzenia ściany naczyniowej.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Komora prawa – komora serca, do której krew wpływa przez zastawkę trójdzielną z prawego przedsionka serca, a następnie w wyniku jej skurczu, trafia do krążenia płucnego.
Objętość minutowa serca (ang. cardiac output) - jest to ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w czasie jednej minuty.
Objętość wyrzutowa serca (ang. stroke volume) - jest to ilość krwi przepompowana w fazie wyrzutu z komory serca do tętnicy płucnej lub aorty.
Osierdzie – nazywane również workiem osierdziowym jest podwójną błoną surowiczą obejmującą serce człowieka.
Osocze krwi - płynna część krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne (komórkowe).
Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) - ciśnienie krwi, jakie panuje w dużych naczyniach żylnych – w żyle głównej górnej i żyle głównej dolnej.
Pień mózgu – część mózgowia, w którego skład wchodzą twory leżące na podstawie czaszki, czyli: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie.
Pień płucny - rozpoczyna się w prawej komorze serca, od której odgraniczony jest zastawką półksiężycowatą pnia płucnego.
Rdzeń przedłużony – najniżej położona część mózgowia. Znajdują się tu ośrodki odpowiedzialne za wiele ważnych procesów min. oddychanie, krążenie.
Serce - centralny narząd układu krwionośnego człowieka i innych kręgowców.
Serologia – to dziedzina nauk medycznych z zakresu immunologii, zajmująca się zawartymi w surowicy krwi człowieka przeciwciałami i antygenami.
Surowica – osocze krwi pozbawione fibrynogenu oraz innych czynników krzepnięcia o strukturze białkowej.
Szpik kostny - jedyna tkanka krwiotwórcza u dorosłego człowieka, miękka, gąbczasta i silnie ukrwiona.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci po 1. roku życia.
Tętnica – naczynie wyprowadzające krew z serca na obwód, bez względu na rodzaj krwi (utlenowana lub nieutlenowana) jaki ze sobą niesie.
Trombocyty inaczej płytki krwi – pozbawione jądra komórki o średnicy około 2-4 μm, będące najmniejszymi elementami morfotycznymi krwi.
Układ limfatyczny – układ naczyń i przewodów, którymi płynie limfa powstająca z przefiltrowanego przez ściany naczyń krwionośnych osocza.
Węzły chłonne – są elementami obwodowego układu limfoidalnego leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych.
Wsierdzie - błona łącznotkankowa wyścielająca wewnętrzną powierzchnię jam serca oraz pokrywająca zastawki.
Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).
Żyła główna dolna – duże naczynie żylne zbierające krew z dolnej części ciała. Żyła główna dolna powstaje z połączenia żył biodrowych wspólnych.
Żyła główna górna - duże naczynie żylne zbierające krew z górnej części ciała. Powstaje z połączenia dwóch żył ramienno-głowowych na tylnej powierzchni chrząstki pierwszego prawego żebra.
Żyły wątrobowe – naczynia odprowadzające krew z wątroby położone w całości w miąższu narządu.

Leki (27)

Produkty w ofercie online (11) - Portal Dbam o Zdrowie