immunoglobulina - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

Encyklopedia zdrowia (14)

 • Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X

  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X jest chorobą należącą do pierwotnych niedoborów odporności.

 • Alergia pokarmowa

  Alergia pokarmowa jest niepożądaną, nietoksyczną reakcją pokarmową.

 • Astma oskrzelowa

  Jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego występującą u dzieci.

 • Autoprzeciwciało

  Immunoglobulina, która reaguje przeciwko własnym tkankom danej osoby.

 • Białko Bence – Jonesa

  Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.

 • Białko Bence – Jonesa

  Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.

 • Choroba hemolityczna noworodków

  Choroba hemolityczna wynika z niezgodności antygenowej matki i płodu w zakresie układu grupowego krwi ABO i Rh.

 • Choroba Leśniowskiego-Crohna

  Choroba Leśniowskiego-Crohna należy do nieswoistych zapaleń jelit.

 • IgD

  Immunoglobulina klasy D.

 • IgE Total

  IgE są najmniejszą frakcją immunoglobulin, biorącą udział w reakcjach nadwrażliwości.

 • IgE Total

  IgE są najmniejszą frakcją immunoglobulin, biorącą udział w reakcjach nadwrażliwości.

 • Immunoglobuliny, przeciwciała

  Immunoglobiny (Ig) - przeciwciała, białka surowicy krwi i płynów ustrojowych syntetyzowane przez komórki plazmatyczne (aktywowane limfocyty B) po stymulacji antygenem.

 • IVIG

  Dożylne preparaty immunoglobulin ludzkich.

 • Proteinogram

  Proteinogram jest badaniem elektroforetycznym dzielącym białka surowicy na frakcje na podstawie ich różnej prędkości przemieszczania się w polu elektrycznym.

Leki (12)