widzenie - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: widzenie

Encyklopedia zdrowia (13)

Akomodacja oka – dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora.
Droga wzrokowa – droga, przez którą biegną impulsy nerwowe z siatkówki oka do kory wzrokowej mózgu składająca się z trzech neuronów.
Gałka oczna - element narządu wzroku mający kształt zbliżony do kuli o promieniu około 12 mm zajmujący najszerszą, przednią część oczodołu.
Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej spotykanych wad wzroku polegającą na tym, że układ optyczny zbyt silnie załamuje promienie i ostry obraz przedmiotu tworzy się przed siatkówką.
Mięśnie gałki ocznej – mięśnie poruszające gałką oczną.
Nadwzroczność, dalekowzroczność – wada refrakcyjna wzroku, spowodowana zbyt małym rozmiarem długości gałki ocznej, która prowadzi do nieostrego widzenia przedmiotów położonych blisko.
Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy przewodzący impulsy nerwowe z siatkówki do mózgowia, rozpoczyna się w komórkach dwubiegunowych siatkówki a kończy w skrzyżowaniu wzrokowym.
Oczopląs optokinetyczny – rytmiczne, szybko następujące po sobie, mimowolne ruchy gałek ocznych.
Rodopsyna (czerwień wzrokowa) - związek chemiczny znajdujący się w części wzrokowej siatkówki, a dokładniej w pręcikach.
Spojówka – błona śluzowa wyścielająca tylną powierzchnię powiek oraz przednią część gałki ocznej.
Twardówka - nieprzezierna, biała część błony zewnętrznej gałki ocznej otaczająca wnętrze oka.
Wady wzroku - patologiczne zmiany w narządzie wzroku mające wpływ na proces widzenia.
Widzenie obuoczne – prawidłowa percepcja wrażeń wzrokowych zależy od współpracy siatkówek każdego oka z ośrodkowym układem nerwowym.

Leki (13)

Produkty w ofercie online (5) - Portal Dbam o Zdrowie