hormony - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 17

Artykuły o: hormony

Encyklopedia zdrowia (73)

Badanie to jest przydatne w diagnostyce chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem nadnerczy i przysadki mózgowej.
Androgeny - hormony płciowe o budowie sterydowej i działaniu maskulinizującym, Występują głównie u mężczyzn, ale w niewielkich ilościach również u kobiet.
Choroba Addisona, pierwotna niedoczynność kory nadnerczy, cisawica – to schorzenie układu dokrewnego, na którego obraz składa się zespół objawów spowodowanych przewlekłym niedoborem hormonów produkowanych przez korę nadnerczy.
Choroby i zespół Cushinga są spowodowane nadmiarem hormonu wydzielanego przez korę nadnerczy - kortyzolu.
Czynność wydzielnicza trzustki - trzustka jest gruczołem o czynności wewnątrzwydzielniczej, ponieważ produkuje hormony uwalniane do krwi oraz czynności zewnątrzwydzielniczej, gdyż wydziela enzymy do układu pokarmowego.
Estrogeny to grupa hormonów odpowiedzialnych za rozwój żeńskich organów płciowych i pojawienie się drugorzędowych cech płciowych żeńskich, w niewielkim stężeniu występują także u mężczyzn.
Estrogeny to grupa hormonów odpowiedzialnych za rozwój żeńskich organów płciowych i pojawienie się drugorzędowych cech płciowych żeńskich, w niewielkim stężeniu występują także u mężczyzn.
Endokrynologia jest nauką o wydzielaniu hormonalnym (inaczej wewnętrznym), gruczołach, hormonach wydzielanych przez te gruczoły oraz ich działaniem.
FSH to hormon peptydowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej.
FSH to hormon peptydowy wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej.
T3 jest jednym z dwóch głównych hormonów produkowanych przez gruczoł tarczowy.
T3 jest jednym z dwóch głównych hormonów produkowanych przez gruczoł tarczowy.
Badanie to pozwala ocenić czynność tarczycy, monitorować skuteczność leczenia przeciwtarczycowego, leczenia niedoczynności tarczycy oraz raka tego gruczołu.
Badanie to pozwala ocenić czynność tarczycy, monitorować skuteczność leczenia przeciwtarczycowego, leczenia niedoczynności tarczycy oraz raka tego gruczołu.
Glukagon jest hormonem wytwarzanym przez komórki A części wewnątrzwydzielniczej trzustki, wywołuje on wzrost stężenia glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi.
Glukagon – hormon wytwarzany w trzustce biorący udział w metabolizmie węglowodanów w organizmie.
Gruczoł tarczowy (tarczyca) jest gruczołem wydzielania wewnętrznego położonym na przedniej powierzchni szyi w pobliżu krtani.
Hiperaldosteronizm jest chorobą spowodowaną nadmiernym wydzielaniem aldosteronu – hormonu produkowanego w korze nadnerczy.
Hipoaldosteronizm to choroba, której przyczyną jest niedostateczny poziom hormonu produkowanego przez korę nadnerczy - aldosteronu.
Hormon jest substancją aktywną biologicznie będącą nośnikiem informacji przekazywanej pomiędzy komórkami organizmu.
Hormony tarczycy (tyroksyna i trójodotyronina) wywierają wpływ na podstawową przemianę materii w organizmie, pobudzają wzrost ciała, rozwój i dojrzewanie układu nerwowego i układu kostnego.
Hormony tropowe są to hormony wytwarzane i wydzielane do krwi przez przedni płat przysadki mózgowej pod wpływem działania hormonów podwzgórza.
TSH jest hormonem tyreotropowym wydzielanym przez przedni płat przysadki i pobudzającym tarczycę do produkcji tyroksyny i trójjodotyroniny.
TSH jest hormonem tyreotropowym wydzielanym przez przedni płat przysadki i pobudzającym tarczycę do produkcji tyroksyny i trójjodotyroniny.
Jest hormonem pełniącym bardzo ważną rolę w metabolizmie węglowodanów (cukrów).

Jod

Jod odgrywa rolę w wytwarzaniu hormonów tarczycy, trijodotyroniny (T3) oraz tyroksyny (T4), które mają wpływ na sprawność całego organizmu.
Kalcytonina jest hormonem wytwarzanym przez wyspecjalizowane komórki tarczycy.
Kora nadnerczy stanowi blisko 90% masy nadnerczy. Zlokalizowana jest zewnętrznie w stosunku do rdzenia nadnerczy.
Kortykotropina (ACTH) jest hormonem wytwarzanym przez przedni płat przysadki mózgowej uwalnianym dzięki pobudzającemu wpływowi hormonu podwzgórza - kortykoliberyny.
Leptyna - hormon białkowy wydzielany przez adipocyty, czyli komórki tkanki tłuszczowej.
Łożysko (łac. placenta) jest narządem, który powstaje podczas ciąży. Łączy zarodek z organizmem matki.
Mineralokortykosteroidy są hormonami wytwarzanymi przez warstwę kłębkowatą kory nadnerczy, którego głównym przedstawicielem jest aldosteron.
Pojęciem nadczynności gruczołu tarczowego określa się ogólnoustrojowe skutki nadmiernego wydzielania hormonów przez ten gruczoł.
Nadnercza są parzystymi gruczołami wydzielania wewnętrznego położonymi nad górnymi biegunami nerek.
Progesteron to hormon płciowy wydzielany przez jajniki.
Progesteron to hormon płciowy wydzielany przez jajniki.
Niedobór wzrostu to wysokość ciała poniżej odpowiednich norm dla płci i wieku.
O niedoczynności kory nadnerczy mówimy, gdy stwierdzamy niedostateczne wytwarzanie jednego lub kilku jej hormonów.
Niedoczynność przytarczyc jest chorobą spowodowaną obniżoną czynnością wewnątrzwydzielniczą przytarczyc.
Niedoczynność tarczycy to choroba spowodowana niedostatecznym wytwarzaniem hormonów tarczycy - tyroksyny i trójjodotyroniny.
O opóźnionym dojrzewaniu płciowym mówimy, gdy brak jest pierwszych klinicznych objawów dojrzewania u dziewcząt po skończeniu 13 lat, a u chłopców 14 lat.
Parathormon – hormon wydzielany przez komórki przytarczyc.
Progesteron jest żeńskim hormonem płciowym wytwarzanym głównie przez jajnik (ciałko żółte) i w mniejszej ilości przez nadnercza oraz podczas ciąży przez łożysko.
Progesteron jest żeńskim hormonem płciowym wytwarzanym głównie przez jajnik (ciałko żółte) i w mniejszej ilości przez nadnercza oraz podczas ciąży przez łożysko.
Progesteron jest żeńskim hormonem płciowym wytwarzanym głównie przez jajnik (ciałko żółte) i w mniejszej ilości przez nadnercza oraz podczas ciąży przez łożysko.
Prolaktyna jest hormonem wytwarzanym przez przedni płat przysadki i uwalnianym do krwi. Pobudza ona gruczoł piersiowy do produkcji mleka w ciąży i wywołuje laktację.
Prolaktyna jest hormonem wytwarzanym przez przedni płat przysadki i uwalnianym do krwi. Pobudza gruczoł piersiowy do produkcji mleka w ciąży i wywołuje laktację.
Przedwczesne dojrzewanie płciowe niezależne od GnRH powodowane jest nadmierną produkcją steroidów płciowych lub gonadotropin.
Przedwczesne dojrzewanie płciowe określa się jako pojawienie się wtórnych cech płciowych przed 8 rokiem życia u dziewcząt i 9 roku życia u chłopców.
Przysadka mózgowa jest gruczołem dokrewnym zlokalizowanym w jamie czaszki w kostnym zagłębieniu zwanym siodłem tureckim. Zbudowana jest z części gruczołowej i nerwowej.
Przytarczyce są to niewielkie gruczoły wydzielania wewnętrznego występujące zazwyczaj w liczbie czterech i umieszczone na tylnej powierzchni gruczołu tarczowego przy górnym i dolnym biegunie jego płatów.
Rak jajnika jest to złośliwy, pierwotny nowotwór jajnika wywodzący się z nabłonka narządów moczowo-płciowych.
Rak kory nadnerczy jest rzadkim nowotworem złośliwym wywodzącym się z nabłonka kory nadnerczy.
Rak sutka jest nowotworem rozwijającym się z nabłonka przewodów lub zrazików gruczołu piersiowego.
Rakowiak jest guzem hormonalnie czynnym rozwijającym się się z komórek wewnątrzwydzielniczych obecnych w przewodzie pokarmowym lub w innych narządach wywodzących się z pierwotnej cewy jelitowej.
Rdzeń nadnerczy stanowi centralną część nadnerczy. Odpowiada za wytwarzanie i uwalnianie do krwi: adrenaliny, noradrenaliny i serotoniny.
Sekretyna - jest hormonem silnie pobudzającym trzustkę do wydzielanie soku trzustkowego oraz wątrobę do wydzielania żółci.
Serotonina jest hormonem, pochodną tryptofanu (aminokwasu egzogennego). Pełni w organizmie wiele różnorodnych funkcji w zależności od miejsca działania.
Somatostatyna jest hormonem podwzgórzowym hamującym wydzielanie hormonu wzrostu.
Szyszynka jest gruczołem dokrewnym położonym w jamie czaszki, stanowi część mózgowia.
Jest androgennym hormonem płciowym produkowanym głównie przez jądra oraz w mniejszym stopniu przez nadnercza i jajniki.
Jest androgennym hormonem płciowym produkowanym głównie przez jądra oraz w mniejszym stopniu przez nadnercza i jajniki.
Jest androgennym hormonem płciowym produkowanym głównie przez jądra oraz w mniejszym stopniu przez nadnercza i jajniki.
Trzustka jest gruczołem wydzielanie zewnętrznego i wewnętrznego (dokrewnego). Zlokalizowana jest na tylnej ścianie jamy brzusznej, za żołądkiem. Zbudowana jest z; głowy objętej pętlą dwunastnicy, trzonu i ogona.

TSH

TSH – hormon tyreotropowy wytwarzany przez przysadkę.
Tyreotropina (TSH) jest hormonem wydzielanym przez przedni płat przysadki mózgowej oddziaływującym stymulująco na gruczoł tarczowy.
Wapń jest jonem biorącym udział w procesach krzepnięcia krwi, pracy mięśni, przewodnictwie nerwowo-mięśniowym oraz w budowaniu układu kostnego.
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny, ADH) jest hormonem wytwarzanym przez podwzgórze a magazynowanym i wydzielanym do krwi przez tylny płat przysadki mózgowej.
Wewnątrzwydzielnicza czynność nerek – nerki są nie tylko miejscem filtracji krwi i produkcji moczu, ale także syntezy i uwalniania hormonów.
Wrodzony przerost nadnerczy jest stanem niedoboru kortyzolu spowodowanego wrodzoną wadą syntezy hormonów nadnerczy.
Wyspy Langerhansa – zgrupowanie komórek endokrynnych leżących w części zewnątrzwydzielniczej trzustki.
Nadmierny wzrost to wysokość ciała znacznie powyżej normy dla danej płci oraz grupy wiekowej.
Zespoły te są dziedzicznymi chorobami rodzinnymi, charakteryzującymi się przerostem, gruczolakami lub nowotworami złośliwymi umiejscowionymi w różnych gruczołach wydzielania wewnętrznego.

Leki (103)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie