niewydolność serca - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: niewydolność serca

Encyklopedia zdrowia (8)

Czynność bioelektryczna serca – zjawiska elektryczne zachodzące w układzie bodźcoprzewodzącym serca.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Objętość wyrzutowa serca (ang. stroke volume) - jest to ilość krwi przepompowana w fazie wyrzutu z komory serca do tętnicy płucnej lub aorty.
Omdlenia kardiogenne charakteryzują się krótkotrwałą, ustępującą samoistnie utratą przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku.
O niewydolności serca mówimy w sytuacji gdy serce nie jest w stanie zapewnić organizmowi odpowiedniej ilości krwi, a co za tym idzie tlenu i składników odżywczych. Ostrą niewydolność serca definiuje się jako szybkie pojawienie się objawów nieprawidłowej czynności serca, związanej z dysfunkcją skurczową lub rozkurczową, zaburzeniami rytmu serca lub z nieodpowiednim obciążeniem serca.
Przewlekła niewydolność serca jest stanem, w którym serce, z powodu jego dysfunkcji nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości substancji odżywczych i tlenu tkankom organizmu.
Serce - centralny narząd układu krwionośnego człowieka i innych kręgowców.
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest jedną z najczęstszych wrodzonych wad układu krążenia.

Leki (99)

Zioła (2)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie