receptor - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: receptor

Encyklopedia zdrowia (21)

Bodziec – czynnik pochodzący ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ustroju, który wywołuje zmianę właściwości błony komórkowej lub metabolizmu wewnątrzkomórkowego.
Chemoreceptory – rodzaj receptorów wrażliwych na różne substancje chemiczne (receptory związane ze zmysłami węchu i smaku) oraz zmiany parametrów chemicznych (ciśnienia parcjalnego tlenu, dwutlenku węgla, pH krwi i płynu pozakomórkowego)
Część współczulna – inaczej układ współczulny lub sympatyczny. Część układu autonomicznego mająca swoje ośrodki w części piersiowej i lędźwiowej rdzenia kręgowego. Odpowiada za przygotowanie organizmu do "walki" lub "ucieczki".
Czucie bólu - czucie bólu wywołane jest czynnikami uszkadzającymi tkankę.
Czucie smaku – rodzaj czucia odbieranego przez chemoreceptory pokrywające kubki smakowe położone na języku.
Droga nerwowa – wiązka włókien nerwowych biegnących w tym samym kierunku, wychodząca ze skupienia komórek nerwowych. Droga nerwowa biegnąca od receptora, będącego źródłem odruchu, do narządu wykonawczego – efektora nosi nazwę łuku odruchowego.
Droga powonienia - droga nerwowa przekazująca informacje na temat odczuwanych zapachów do ośrodkowego układu nerwowego.
Elektroretynogram (ERG) – graficzny zapis badania potencjału czynnościowego powstałego w wyniku pobudzanie fotoreceptorów siatkówki odpowiednim bodźcem świetlnym.
Interoreceptory – receptory położone w narządach wewnętrznych oraz w ścianie naczyń krwionośnych odpowiedzialne za odbieranie czucia trzewnego.
Kontrola wentylacji płuc - częstość i głębokość oddychania kontrolowana i regulowana jest przez ośrodkowy układ nerwowy.
Kubki smakowe - chemoreceptory zlokalizowane na powierzchni języka odpowiedzialne za odczuwanie smaku.
Nocyceptory – receptory bólowe to nagie zakończenia nerwowe reagujące na bodźce uszkadzające tkanki.
Odruch Heringa - Breuera – odruchowe przerwanie wdechu w reakcji na bodźce rozciągające mechanoreceptory w obrębie płuc i klatki piersiowej (receptorów płuc - SAR).
Pobudliwość - jest to zdolność komórek do reagowania na bodziec wewnętrzny lub pochodzący z zewnątrz.
czucie to zdolność odbierania przez organizm różnego typu wrażeń zmysłowych takich jak, smak, zapach, dotyk, itp.
Proprioreceptory – receptory czucia głębokiego położonych w mięśniach, ścięgnach, powięziach, torebkach stawowych i w okostnej.
Receptor – to wyspecjalizowana komórka zmysłowa, która ma zdolność do odbierania informacji z otoczenia, np.uścisk, ból, ruch i inne.
Receptory – wyspecjalizowane struktury komórkowe odbierające informacje z otoczenia.
Rodopsyna (czerwień wzrokowa) - związek chemiczny znajdujący się w części wzrokowej siatkówki, a dokładniej w pręcikach.
Zespół zatoki szyjnej jest to rodzaj omdlenia, które jest związane z uciskiem zatoki szyjnej, często przypadkowym.
Zmysł równowagi - służy do orientacji usytuowania ciała człowieka w przestrzeni oraz zachowania prawidłowej postawy.

Leki (1)

Produkty w ofercie online (2) - Portal Dbam o Zdrowie