ruch - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 45

Artykuły o: ruch

Encyklopedia zdrowia (69)

Abduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia odciągającego kończynę (odwodziciela) od osi ciała lub jego części.
Adduktor – nazwa anatomiczna każdego mięśnia zbliżającego kończynę do linii pośrodkowej ciała lub jego części.
Ataksja - niezborność ruchów. Zaburzenie koordynacji ruchowej ciała
Chód - jest to forma lokomocji zwierząt i człowieka na lądzie.
Jednostka motoryczna – to zespół komórek mięśnia szkieletowego unerwianych przez tę samą komórkę nerwową, przez co wspólnie pobudzanych i jednocześnie kurczących się.
Kaletki maziowe - twory łącznotkankowe, anatomicznie podobne do torebek stawowych. Wytwarzają płyn maziowy nawilżający, który zmniejsza siłę tarcia przy przesuwaniu się mięśni lub ścięgien.
Kinezyterapia inaczej rehabilitacja ruchowa, trening, gimnastyka lecznicza.
Kłąb – wybrzuszenie położone pomiędzy podstawą kciuka a nadgarstkiem, które stanowią 4 mięśnie poruszające kciukiem.
Kłębik - czyli kłąb palca małego (palec piąty) dłoni znajduje się przeciwstawnie do kłębu kciuka. Położony jest między małym palcem a nadgarstkiem.
Mięsień czworoboczny - mięsień grzbietu, który podciąga barki ku górze i tyłowi, prostuje odcinek szyjny kręgosłupa, zbliża łopatki do kręgosłupa oraz odwodzi kończynę górną nad poziom.
Mięsień dłoniowy długi - głównym jego zadaniem jest napinanie rozcięgna dłoniowego i w sposób pośredni zgina palce w stawach śródręczno-palcowych.
Mięsień dwugłowy ramienia - jest to bardzo widoczny mięsień bowiem jest znacznie pogrubiony. Ma on wiele funkcji. Między innymi zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, zginanie przedramienia.
Mięsień dźwigacz łopatki - podciąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo.
Mięsień kruczo-ramienny - słaby zginacz ramienia - podnosi ramię do przodu i przywodzi je.
Mięsień nadgrzebieniowy - mięsień ten ma kształt trójściennej piramidy, zwróconej wierzchołkiem ku bokowi. Mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię oraz napina torebkę stawu ramiennego.
Mięsień najszerszy grzbietu - współdziała z innymi mięśniami przy ruchach ramienia; przywodzi do tyłu ramię.
Mięsień naramienny - mięsień ten możemy wyczuć dotykiem, a szczególnie jego brzeg tylni i przedni. W mięśniu tym wyróżniamy, na podstawie trzech różnych przyczepów, część obojczykową, barkową i grzebieniową.
Mięsień nawrotny obły - uczestniczy w zginaniu oraz nawracaniu przedramienia w stawie łokciowym.
Mięsień obły mniejszy - pracuje przy prostowaniu ramienia, obracaniu ramienia do wewnątrz i pociąganiu jego ku górze.
Mięsień obły większy - obraca ramię na zewnątrz i przywodzi je do klatki piersiowej.
Mięsień odwodziciel długi kciuka - największy mięsień grupy tylnej mięśni przedramienia. Odwodzi i odprowadza kciuk, a także odwodzi rękę w stronę promieniową.
Mięsień piszczelowy przedni - przebiega wzdłuż kości piszczelowej. Prostuje, odwraca i przywodzi stopę.
Mięsień podgrzebieniowy - odpowiedzialny jest za obracanie ramienia na zewnątrz i przywodzenie do tułowia.
Mięsień podłopatkowy – stabilizuje staw barkowy, nawraca i przywodzi kość ramienną.
Mięsień poprzecznie-prążkowany (szkieletowy) – zbudowany z komórek wielojądrzastych, nazwanych włóknami mięśniowymi. Włókno mięśniowe ma charakter syncytium, które powstało w wyniku zespolenia wielu komórek.
Mięsień prostownik palców - mięsień ten prostuje palce i odwodzi je od palca środkowego.
Mięsień przywodziciel wielki - jest to najsilniejszy mięsień przywodzący udo.
Mięsień ramienno-promieniowy - powoduje zgięcie w stawie łokciowym, pomiędzy nawróceniem i odwróceniem przedramienia.
Mięsień ramienny - mięsień płaski, jednostawowy. Zgina on staw łokciowy czyli zgina przedramię i podciąga je.
Mięsień równoległoboczny - jest mięśniem z grupy mięśni grzbietu, podciąga on łopatki ku górze w kierunku kręgosłupa.
Mięsień trójgłowy łydki - składa się z dwóch mięśni: mięśnia brzuchatego łydki mającego dwie głowy oraz z mięśnia płaszczkowatego mającego jedna głowę i leżącego pod mięśniem brzuchatym łydki.
Mięsień trójgłowy ramienia - mięsień ten należy do grupy tylnej mięśni ramienia. Składa się z trzech głów - głowy przyśrodkowej, długiej i bocznej. Mięsień ten to silny prostownik stawu łokciowego. Ponadto prostuje staw ramienny i przywodzi ramię.
Mięsień zębaty przedni - mięsień ten bierze udział w odwodzeniu kończyny górnej ponad poziom.
Mięsień zginacz długi kciuka - mięsień ten powoduje zgięcie kciuka w stawie międzypaliczkowym.
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka - mięsień kończyny górnej leżący w warstwie powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia. Jest mięśniem położonym najbardziej przyśrodkowo na przedramieniu. Powoduje zginanie w stawie promieniowo-nadgarstkowym, odwodzenie ku stronie łokciowej.
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka - jeden z mięśni przedramienia, który zgina zarówno staw łokciowy i promieniowo-nadgarstkowy. Ponadto nawraca przedramię przy wyprostowanym stawie łokciowym i nadgarstkowym.
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka – wrzecionowaty mięsień należący do grupy mięśni przedramienia. Nawraca przedramię oraz zgina i odwodzi rękę w stronę promieniową.
Mięsień, mięśnie - zbudowane są z tkanki mięśniowej, połączone z elementami szkieletu, w wyniku skurczów mięśniowych powodują ruchy poszczególnych elementów ciała względem siebie.
Mięśnie goleni - rozpoczynają się na końcu dalszym kości udowej i na kościach goleni a kończą się na kościach stopy. Podział jest na trzy grupy: przednią, tylną i boczną.
Mięśnie grzbietu – umożliwiają utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała oraz wykonywanie ruchów kręgosłupa. Mają przyczepy początkowe na kręgosłupie a końcowe na kości obręczy kończyny górnej, kości ramiennej i na żebrach.
Mięśnie obręczy kończyny dolnej - zaczynają się kręgach lędźwiowych, kości krzyżowej i kości miedniczej a koniec mają na kości udowej.
Mięśnie obręczy kończyny górnej - łączą łopatkę i obojczyk z kością ramienną. Zaliczamy tu mięśnie nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły większy, obły mniejszy, podłopatkowy i naramienny.
Najbardziej zewnętrzną grupę mięśni szyi stanowi grupa mięśni powierzchownych do których należą: mięsień szeroki szyi i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy.
Mięśnie przedramienia - zaczynają się na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, kończą się aż na kościach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te umożliwiają zginanie i prostowanie rąk oraz palców rąk, a także nawracanie i odwracanie przedramienia i ręki.
Mięśnie ramienia mają początek na łopatce, obojczyku i kości ramiennej a koniec na bliższych końcach kości przedramienia. W mięśniach tych wyróżniamy dwie grupy: przednią i tylną. Są one odpowiedzialne za ruchy kończyny górnej w stawie ramiennym i łokciowym.
Mięśnie stopy - to mięśnie grzbietu i podeszwy stopy. Mięśnie grzbietu stopy odgrywają ważną rolę w prostowaniu palców stopy. Mięśnie podeszwy zginają, odwodzą oraz przywodzą palce stopy. Utrzymują prawidłowe wysklepienie stopy.
Mięśnie uda - początek mają na końcach kości goleni. Tworzą one trzy grupy: przednią, tylną i przyśrodkową. Praca tych mięśni powoduje ruch w stawie biodrowym i kolanowym.
Motoneurony są to neurony, które wychodzą swoimi wypustkami z rdzenia kręgowego lub pnia mózgu.
Odwodzenie (abdukcja) ramienia - ruch ramienia w wyniku którego oddala się ono od osi ciała. Jest możliwe dzięki pracy mięśnia naramiennego, nadgrzebieniowego i dwugłowego ramienia.
Powierzchnia stawowa – pokryta jest najczęściej chrząstką szklistą, pozbawioną naczyń i nerwów oraz ubogokomórkową. Odżywiana jest przez maź stawową.
Praca stawu biodrowego - to najbardziej ruchomy staw kończyny dolnej. Jest to staw wieloosiowy. Dzięki jego strukturze ruchy odbywają się w trzech płaszczyznach oraz wiele ruchów w płaszczyznach dowolnych, których osie przechodzą przez środek stawu.
Praca stawu ramiennego - staw ramienny posiada trzy osie - jest więc stawem wieloosiowym. Umożliwia wykonywanie ruchów o zasięgu 360 stopni. Poza tym tak szerokie ruchy możliwe są dzięki mięśniom obręczy barkowej, które stabilizują staw.
Prostownik - mięsień służący do prostowania kręgosłupa lub stawu w kończynie.
Przywodzenie ramienia - jest możliwe dzięki pracy mięśnia piersiowego większego i najszerszego grzbietu wraz z mięśniem obłym większym.
Skurcz auksotoniczny – w trakcie jego trwania równocześnie dochodzi do zmiany długości i napięcia mięśni.
Skurcz ekscentryczny – jest to skurcz w trakcie którego przyczepy mięśniowe oddalają się od siebie.
Skurcz izometryczny - charakteryzuje się zmianą napięcia mięśnia bez zmiany jego długości.
Skurcz izotoniczny – jest to skurcz w trakcie którego zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego.
Skurcz koncentryczny – jest to skurcz, który powoduje przyciąganie się (zbliżanie) do siebie ścięgien (przyczepów kostnych).
Skurcz mięśnia - jest to zmiana długości lub napięcia mięśnia, wywierająca siłę mechaniczną na miejsca przyczepu mięśnia lub wokół narządu otoczonego przez mięsień okrężny (np. jamy ustnej).
Staw biodrowy - staw wieloosiowy, kulisty panewkowy, który łączy kość miedniczną z kością udową.
Staw kolanowy - największy staw ludzkiego organizmu, łączy kość udową z piszczelową. Ruchy w stawie kolanowym to głównie zgięcie i prostowanie, a także ruchy obrotowe, niemożliwe przy stawie maksymalnie wyprostowanym i maksymalnie zgiętym.
Staw kulisty - w stawie kulistym zaokrąglony koniec jednej kości dopasowany jest do panewki w drugiej. Ten rodzaj stawu występuje w barkach i biodrach.
Staw łokciowy - znajduje się pomiędzy ramieniem i przedramieniem. Tworzą go kość ramienna, kość łokciowa i kość promieniowa. Można go zakwalifikować do typu stawu zawiasowo-obrotowego o dwóch osiach ruchu.
Staw obrotowy - w stawie obrotowym część jednej kości otacza drugą. Występuje w szyi oraz styku kości promieniowej i łokciowej z kością ramieniową.
Ścięgna - twory włókniste (pasma) zbudowane z tkanki łącznej, o zabarwieniu srebrnobiałym. Mają postać mocnych włókien kolagenowych. Stanowią przedłużenie mięśnia aż do punktu jego przyczepu.
Ścięgno Achillesa - inaczej ścięgno piętowe - jest to ścięgno mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia płaszczkowatego.
Torebka stawowa - łączy powierzchnie stawowe kości, zamyka ona szczelnie staw i przechodzi w okostną, czyli mocną, obficie unaczynioną i unerwioną błonę włóknistą, okrywającą ze wszystkich stron kość.
Zginacz - mięsień służący do zginania kręgosłupa lub stawu w kończynie.

Leki (1)