wada wzroku - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: wada wzroku

Encyklopedia zdrowia (19)

Akomodacja oka – dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora.
schorzenia narządu wzroku, które mogą być wywołane min. poprzez infekcje, urazy czy choroby nowotworowe.
Elektroretynogram (ERG) – graficzny zapis badania potencjału czynnościowego powstałego w wyniku pobudzanie fotoreceptorów siatkówki odpowiednim bodźcem świetlnym.
Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej spotykanych wad wzroku polegającą na tym, że układ optyczny zbyt silnie załamuje promienie i ostry obraz przedmiotu tworzy się przed siatkówką.
Mięśnie gałki ocznej – mięśnie poruszające gałką oczną.
Nadwzroczność, dalekowzroczność – wada refrakcyjna wzroku, spowodowana zbyt małym rozmiarem długości gałki ocznej, która prowadzi do nieostrego widzenia przedmiotów położonych blisko.
Narząd wzroku – struktura ciała człowieka odpowiedzialna za przetwarzanie i przekazywanie informacji świetlnych do mózgowia.
Nerw wzrokowy - II nerw czaszkowy przewodzący impulsy nerwowe z siatkówki do mózgowia, rozpoczyna się w komórkach dwubiegunowych siatkówki a kończy w skrzyżowaniu wzrokowym.
Oczopląs optokinetyczny – rytmiczne, szybko następujące po sobie, mimowolne ruchy gałek ocznych.
Oko miarowe (emmetropia) - jest to oko, którego układ optyczny skupia na siatkówce promienie świetlne biegnące równolegle.
Oko niemiarowe (ametropia) - oko, którego układ optyczny w sposób nieprawidłowy skupia promienie świetlne.
Ostrość wzroku - to zdolność rozdzielcza oka siatkówki, czyli umiejętność odróżniania poszczególnych części oglądanego przedmiotu.
Plamka żółta siatkówki - miejsce na siatkówce oka w obrębie tylnego bieguna gałki ocznej mające największą rozdzielczość widzenia związaną z największym zagęszczeniem czopków.
Powieki – fałdy skórne pokrywające i ochraniające przednią część gałki ocznej. Wyróżniamy dwie powieki: górną i dolną.
Spojówka – błona śluzowa wyścielająca tylną powierzchnię powiek oraz przednią część gałki ocznej.
Twardówka - nieprzezierna, biała część błony zewnętrznej gałki ocznej otaczająca wnętrze oka.
Układ optyczny oka – elementy gałki ocznej, przez które przechodzą promienie świetlne ulegając załamaniu w taki sposób, że w oku fizjologicznym na siatkówce powstaje ostry obraz.
Wady wzroku - patologiczne zmiany w narządzie wzroku mające wpływ na proces widzenia.
Widzenie obuoczne – prawidłowa percepcja wrażeń wzrokowych zależy od współpracy siatkówek każdego oka z ośrodkowym układem nerwowym.

Leki (1)