przeciwciała - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: przeciwciała

Encyklopedia zdrowia (32)

Alergiczne zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych chorób alergicznych na świecie. Wyróżniamy kilka typów alergicznego zapalenia spojówek: ostre alergiczne, sezonowe alergiczne, całoroczne alergiczne, wiosenne, atopowe, olbrzymiobrodawkowe, kontaktowe.
Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny.
Immunoglobulina, która reaguje przeciwko własnym tkankom danej osoby.
Do infekcji boreliozą dochodzi w wyniku ukąszenia człowieka przez kleszcza, zakażonego patogennymi krętkami Borelia.
Choroba wywołana w organizmie biorcy przez limfocyty T dawcy przeszczepione wraz ze szpikiem kostnym.
Badanie służy do wykrywania czynnika reumatoidalnego będącego autoprzeciwciałem głównie klasy IgM skierowanym przeciw immunoglobulinie klasy IgG.
Guzkowe zapalenie tętnic dotyczy naczyń średniej wielkości i nie obejmuje włośniczek ani małych naczynek.

IgA

Immunoglobulina klasy A.

IgD

Immunoglobulina klasy D.

IgE

Immunoglobulina klasy E.

IgG

Immunoglobulina klasy G.

IgM

Immunoglobulina klasy M.
Immunoglobiny (Ig) - przeciwciała, białka surowicy krwi i płynów ustrojowych syntetyzowane przez komórki plazmatyczne (aktywowane limfocyty B) po stymulacji antygenem.
Dożylne preparaty immunoglobulin ludzkich.
Komórki odpowiedzialne za produkcję przeciwciał.
Limfocyty T pomocnicze są komórkami wspomagającymi odpowiedź immunologiczną.
Limfocyty T są komórkami biorącymi udział w reakcjach immunologicznych.
Miastenia jest chorobą z autoagresji w przebiegu której powstają przeciwciała skierowane przeciwko receptorom acetylocholinowym mięśni szkieletowych.
Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy jest zapalną układową chorobą tkanki łącznej, przebiegającą z okresami poprawy i zaostrzeń, w przebiegu której często dochodzi do zaburzeń neurologicznych.
Odpowiedź układu immunologicznego, w której udział biorą immunoglobuliny.
Reakcja układu immunologicznego przeciwko obcym organizmom.
Odpowiedź układu immunologicznego, w której udział biorą głównie limfocyty T.
Zespół Schonleina-Henocha to zapalenie alergiczne obejmujące drobne naczynia krwionośne głównie skóry, przewodu pokarmowego, nerek oraz stawów.
Płonica (szkarlatyna) jest chorobą dzieci wywoływaną przez bakterię – paciorkowca grupy A.
Przeciwciała przeciwjądrowe są autoimmunoglobulinami skierowanymi przeciwko elementom jądra komórkowego.
Przeciwciała przeciwko antygenom wysp trzustkowych Langerhansa.
Serologia – to dziedzina nauk medycznych z zakresu immunologii, zajmująca się zawartymi w surowicy krwi człowieka przeciwciałami i antygenami.
Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą, zapalną, w której następuje demielinizacyjna i rozpad aksonów w centralnym układzie nerwowym.
Oznaczanie przeciwciał skierowanych przeciw pierwotniakowi Toxoplasma gondii wykonuje się aby stwierdzić czy doszło do zarażenia.
Twardzina cechuje się uogólnionym, postępującym stwardnieniem skóry, tkanki podskórnej, mięśni i narządów wewnętrznych.
Zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą autoimmunologiczną, w której przeciwciała uszkadzają mięśnie oraz skórę.
Ziarniniak Wegenera należy do chorób charakteryzujących się martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń krwionośnych, głównie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek.

Leki (4)