jama ustna - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 33

Artykuły o: jama ustna

Encyklopedia zdrowia (11)

Gardło - przypomina kształt spłaszczonej cewy położona do przodu od szyjnego odcinka kregosłupa oraz do tyłu od jamy ustnej i krtani, jego długość wynosi średnio 12-13 cm.
Gardziel – przestrzeń zawarta pomiędzy łukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardłowymi. Obejmuje ona migdałki podniebienne.
Jama ustna - początkowy odcinek układu pokarmowego, składa się z przedsionka jamy ustnej i jamy ustnej właściwej, która w swej tylnej części przechodzi w gardło.
Język - jest to fałd mięśniowy pokryty błoną śluzową, położony na dnie jamy ustnej.
Mięśnie otoczenia szpary ust jest to grupa mięśni tworzących podłoże warg, biegnących dookoła szary ustnej.
Mięśnie podniebienia bezpośrednio oddziałują na ułożenie podniebienia miękkiego w stosunku do jamy gardła, jamy ustnej czy ujścia gardłowego trąbki słuchowej.
Migdałek (łac. tonsilla) - skupisko tkanki limfatycznej, biorące aktywny udział w procesie obronnym organizmu przed drobnoustrojami.
Podniebienie - górna część jamy ustnej, stanowiąca ścianę między jamą ustną a nosową składające się z części przedniej podniebienia twardego oraz tylnej - podniebienia miękkiego.
Ślina i gruczoły ślinowe - wydzielana wytwarzana przez gruczoły ślinowe: śliniankę podjęzykową, śliniankę podżuchwową, śliniankę przyuszną.
Zęby - znajdują się w jamie ustnej na łukach zębowych i są osadzone w zębodołach.
Żucie - proces rozdrabniania i mieszania ze śliną pokarmu.

Leki (34)

Produkty w ofercie online (10) - Portal Dbam o Zdrowie