nos - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 11

Artykuły o: nos

Encyklopedia zdrowia (9)

Droga powonienia - droga nerwowa przekazująca informacje na temat odczuwanych zapachów do ośrodkowego układu nerwowego.
Gruczoły węchowe (glandulae olfactoriae) – gruczoły zlokalizowane w okolicy węchowej jamy nosowej odpowiedzialne za rozpoznawanie zapachów przez człowieka.
Jama nosowa - jest to przestrzeń ograniczona kośćmi twarzoczaszki oraz powierzchnią wewnętrzną nosa. Jej sklepienie tworzą: kości nosowe, kość czołowa, kości sitowe i trzon kości klinowej. Jest podzielona na dwie części (prawą i lewą) przez przegrodę nosową.
Jama nosowa – przestrzeń ograniczona kośćmi czaszki oraz tylną powierzchnią nosa zewnętrznego.
Lemiesz - jest to kość nieparzysta wchodząca w skład przegrody nosa.
Mięśnie otoczenia nozdrzy należą do mięśni głowy, stanowi je kilka drobnych pasm należących do nosa i jego sąsiednich okolic. Należą tu mięsień nosowy i mięsień obniżacz przegrody nosa.
Nabłonek węchowy zbudowany jest z komórek nerwowo-zmysłowych komórek podstawnych i podporowych.
Nos zewnętrzny – położony jest na środku twarzy, pomiędzy policzkami, powyżej wargi górnej, a poniżej czoła.
Przegroda nosa - przegroda, która dzieli jamę nosową na dwie części.

Leki (88)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie