homeopatia - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 21

Artykuły o: homeopatia

Encyklopedia zdrowia (49)

Izoterapeutyki otrzymywane z materiału biologicznego (np. krwi), wydalin (np. moczu) lub wydzielin (np. z ropy) pobranych od pacjenta, dla którego lek homeopatyczny jest przygotowywany.
Leki homeopatyczne przygotowywane ze szczepów bakteryjnych, wytwarzanych przez nie toksyn, anatoksyn, zmienionych chorobowo tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz z wytwarzanych przez nie wydzielin i wydalin.
Dynamizacja (inaczej wstrząsanie) to nieodłączny element produkcji leku homeopatycznego. Dynamizacja następuje po każdym rozcieńczeniu i razem z nim składa się na proces zwany potencjonowaniem.
Granulki są jedną z form homeopatycznego leku pojedynczego. Mają postać kulek złożonych z sacharozy i laktozy. Nasączone są substancją leczniczą w odpowiednim rozcieńczeniu homeopatycznym metodą impregnacji.
Hahnemann Samuel to niemiecki lekarz uznawany za twórcę podstawowych zasad homeopatii, między innymi zasady podobieństwa, która jest istotą homeopatycznej sztuki leczenia.
Homeopatia jest integralną częścią medycyny, metodą praktykowaną przez lekarzy na całym świecie.
Metoda leczenia oparta na spostrzeżeniach Hahnemanna (ojca homeopatii), wierna jego myślom i zasadom. Lek dobierany jest zgodnie z zasadą "Similia similibus curentur", czyli "Podobne leczy podobne".
Częściej spotykana i praktykowana metoda leczenia homeopatycznego, w której lekarz homeopata dobiera odpowiedni lek na daną dolegliwość, jednostkę chorobową lub stan pourazowy.
Homotoksykologia – nauka, będąca jedną z postaci homeopatii, według której wszystkie objawy choroby są oznaką walki obronnej organizmu z homotoksynami – substancjami toksycznymi - i są przeciwko nimi skierowane.
Bioterapeutyki sporządzane ze szczepów bakteryjnych bytujących w organizmie pacjenta, dla którego lek homeopatyczny jest przygotowywany.
Kompleksy homeopatyczne to najbardziej popularne leki homeopatyczne z czytelnymi wskazaniami.
Lek homeopatyczny jest to lek przygotowywany zgodnie z homeopatyczną procedurą wytwarzania.
Lek pojedynczy to homeopatyczny lek jednoskładnikowy. Jest on opisany łacińską nazwą wyjściowego surowca (np. Arnica montana, Apis mellifica, Calcarea fluorica).
Lek złożony to homeopatyczny lek wieloskładnikowy. Leki te sprzedawane są pod zastrzeżonymi przez producenta nazwami handlowymi.
Lekarz homeopata to dyplomowany lekarz medycyny, który przestrzega zasad etyki lekarskiej, korzysta z wiedzy zdobytej w trakcie studiów medycznych, uzupełnionej o znajomość zasad homeopatii.
Materia Medica to jeden z podstawowych podręczników, którymi posługują się lekarze homeopaci poszukując leku dla swojego pacjenta.
Metoda jednego naczynia (inaczej metoda Korsakowa lub metoda na wylew) tańsza i dużo szybsza metoda sporządzania leków homeopatycznych o bardzo dużych potencjach, polegająca na wykorzystaniu jednego, tego samego naczynia zamiast wielu nowych, jakie powinno się użyć po każdorazowym kolejnym potencjonowaniu.
Metoda Korsakowa (inaczej metoda jednego naczynia lub metoda na wylew)- tańsza i dużo szybsza metoda sporządzania leków homeopatycznych o bardzo dużych potencjach, polegająca na wykorzystaniu jednego, tego samego naczynia zamiast wielu nowych, jakie powinno się użyć po każdorazowym kolejnym potencjonowaniu.
Jest to predyspozycja do zapadalności na niektóre choroby, odziedziczona lub nabyta w ciągu życia.
Mikrogranulki są jedną z form homeopatycznego leku pojedynczego. Są to małe kulki znacznie lżejsze od granulek.
Zmiana objawu chorobowego w kierunku poprawy lub pogorszenia.
Jest to lek pozyskiwany z patologicznie zmienionej tkanki, miejsca objętego chorobą.
Organon dzieło z zakresu filozofii medycyny będące początkiem myślenia homeopatycznego w leczeniu.
Homeopatię określa się mianem dyscypliny holistycznej. Podejście holistyczne w homeopatii polega uwzględnianiu podczas doboru odpowiedniego leku dla konkretnego pacjenta nie tylko jego objawów somatycznych, ale również jego stanu psychicznego i duchowego oraz wpływu środowiska zewnętrznego.
Jest to reakcja organizmu na podany lek homeopatyczny, występująca w początkowym okresie leczenia. Reakcja ta powoduje przejściowe zaostrzenie objawów chorobowych i przechodzi w krótkim czasie w proces zdrowienia.
Leki homeopatyczne są oznaczone odpowiednią potencją (np. 5 CH), która wskazuje na zakres ich działania.
Potencja X (inaczej potencja D, DH; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:10.
Potencja C (inaczej potencja K lub CH; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:100.
Potencja CH (inaczej potencja C lub K; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:100.
Potencja D (inaczej potencja X lub DH; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:10.
Potencja DH (inaczej potencja X lub D; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:10.
Potencja K (inaczej potencja C lub CH; H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:100.
Potencja LM (zwana również potencją Q) oznacza rozcieńczenie 1:50 000.
Potencja Q (zwana również potencją LM) oznacza rozcieńczenie 1:50 000.
Potencjonowanie w homeopatii oznacza stopniowe rozcieńczanie i dynamizowanie (wstrząsanie). Jest to najważniejszy etap produkcji leku homeopatycznego, kiedy lek homeopatyczny zyskuje swoje działanie. W wyniku potencjonowania uzyskuje się odpowiednie potencje.
Otrzymanie pranalewki to pierwszy etap produkcji leku homeopatycznego. Pranalewka (oznaczana zwykle symbolem TM) jest skoncentrowanym wyciągiem wodno-alkoholowym sporządzanym z substancji wyjściowych.
Repertorium to odwrotność dzieła Materia Medica. W książce tej, podczas wywiadu, lekarz homeopata sprawdza objawy i modalności stwierdzone u pacjenta, a następnie wiąże je z określonymi substancjami.
Repertoryzacją określa się strategię prowadzenia homeopatycznego wywiadu oraz analizy objawów i modalności.
Są to rozcieńczenia uzyskiwane podczas potencjonowania (z łac. potentia = siła), podczas którego lek homeopatyczny nabiera „ siły energetycznej”, czyli zwiększa siłę swojego działania.
Rozcierka jest mieszaniną sproszkowanego surowca i laktozy (inaczej cukru mlecznego) poddanych potencjonowaniu, czyli rozcieraniu przez okres 1 godziny.
Potencja CH, C lub K (H pochodzi od nazwiska Hahnemanna – ojca homeopatii) oznacza rozcieńczenie 1:100.
Skala centymalna - jedna ze skal rozcieńczeń w homeopatii. Oznacza rozcieńczenie 1:100.
Skala decymalna (dziesiętna)- jedna ze skal rozcieńczeń w homeopatii. Oznacza rozcieńczenie 1:10.
Są to rozcieńczenia uzyskiwane podczas potencjonowania (z łac. potentia = siła), podczas którego lek homeopatyczny nabiera „ siły energetycznej”, czyli zwiększa siłę swojego działania.
Wywiad lekarza homeopaty z pacjentem mający na celu dobranie odpowiedniego leku homeopatycznego. Wywiad homeopatyczny jest znacznie dłuższy i bardziej wnikliwy niż klasyczny wywiad lekarski.
Jedna z zasad homeopatii, mówiąca że należy dobrać najmniejszą dawkę środka leczniczego, która pobudzi organizm do walki z chorobą, nie wywołując przy tym dodatkowych objawów.
Jedna z zasad homeopatii, mówiąca że należy dobrać najmniejszą dawkę środka leczniczego, która pobudzi organizm do walki z chorobą.
Zasada podobieństwa jest podstawową zasadą homeopatii, sformułowaną przez Samuela Hahnemanna. Często opisywana jest w trzech słowach: podobne lecz podobnym (Similia similibus curentur).
Jedna z hipotez mających na celu wytłumaczenie sposobu działania leków homeopatycznych.

Leki (273)

L.8

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie