sinica - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 1

Artykuły o: sinica

Encyklopedia zdrowia (4)

Objaw Raynauda polega na napadowym blednięciu palców rąk lub stóp pod wpływem takich bodźców, jak zimno czy emocje.
Zespół kliniczny charakteryzujący się zwiększeniem oporu naczyniowego w krążeniu płucnym oraz prawo-lewym przeciekiem krwi doprowadzającym do zaburzenia utlenowania organizmu noworodka.
Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u dzieci.
To pojedyncze naczynie odchodzące od podstawy serca, które dzieli się na aortę wstępującą, tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe.