plecy - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 9

Artykuły o: plecy

Encyklopedia zdrowia (12)

Kifoza – tyłowygięcie kregosłupa, wygięcia zwrócone są wypukłością do tyłu.
Linia łopatkowa - linia biegnąca pionowo przez dolny kąt łopatki, równolegle do linii pośrodkowej tylnej, przykręgowej czy linii pachowej tylnej(przy opuszczonych wzdłuż tułowia kończynach górnych).
Linia pośrodkowa tylna - linia biegnąca w płaszczyźnie pośrodkowej ciala, przez końce wyrostków kolczystych kręgów, grzebień pośrodkowy kości krzyżowej aż do wierzchołka kości guzicznej.
Lordoza – przodowygięcie kręgosłupa, wygięcia zwrócone są wypukłością do przodu.
Łopatka - kość płaska należąca do kości obręczy kończyny górnej, przylega od tyłu do klatki piersiowej, przykrywając żebra od II do VII.
Mięsień czworoboczny - mięsień grzbietu, który podciąga barki ku górze i tyłowi, prostuje odcinek szyjny kręgosłupa, zbliża łopatki do kręgosłupa oraz odwodzi kończynę górną nad poziom.
Mięsień dźwigacz łopatki - podciąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo.
Mięsień najszerszy grzbietu - współdziała z innymi mięśniami przy ruchach ramienia; przywodzi do tyłu ramię.
Mięsień równoległoboczny - jest mięśniem z grupy mięśni grzbietu, podciąga on łopatki ku górze w kierunku kręgosłupa.
Mięśnie grzbietu – umożliwiają utrzymanie wyprostowanej pozycji ciała oraz wykonywanie ruchów kręgosłupa. Mają przyczepy początkowe na kręgosłupie a końcowe na kości obręczy kończyny górnej, kości ramiennej i na żebrach.
Rodzaje kręgów – kręgosłup składa się z 31 do 33 kręgów. Wyróżniamy: 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych, 5 kręgów lędźwiowych, 5 kręgów krzyżowych zrośniętych w nieparzystą kość krzyżową, 1 do 3 kręgów guzicznych, które zrastają się w nieparzystą kość guziczną.
Skolioza – wygięcie boczne kręgosłupa.