glukoza - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 19

Artykuły o: glukoza

Encyklopedia zdrowia (17)

Nazywana również cukrzycą insulinoniezależną. Jest najczęstszą postacią cukrzycy. Na jej rozwój znacząco wpływa otyłość.
Produkt łączenia białek, głównie albumin z glukozą.
Określa poziom glukozy we krwi (osoczu).
Jest głównym materiałem zapasowym, który w miarę potrzeby może być szybko rozkładany do glukozy.
Glikogenoza typu I jest chorobą metaboliczną spowodowaną zaburzeniem przemianą węglowodanów.
Glikokortykosteroidy są hormonami wytwarzanymi przez warstwę pasmowatą komórek kory nadnerczy pod wpływem hormonu tropowego przysadki mózgowej (kortykotropiny).
Glukoza jest cukrem prostym stanowiącym główne źródło energii dla całego organizmu.
Glukoza jest cukrem prostym stanowiącym główne źródło energii dla całego organizmu.
Oznacza obecność glukozy w moczu, co świadczy o stanie nieprawidłowym.
Produkt nieenzymatycznego przyłączenia cząsteczki glukozy do cząsteczki hemoglobiny.
Glikacja jest to proces łączenia glukozy z białkami (m.in. hemoglobiną).
Glikacja jest to proces łączenia glukozy z białkami (m.in. hemoglobiną).
Hiperglikemia- to zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Do głównych objawów hiperglikemii należą: nadmierne pragnienie, częstomocz, utrata masy ciała.
Indeks glikemiczny – klasyfikacja produktów spożywczych na podstawie wpływu na stężenie glukozy we krwi.
Mięsień, mięśnie - zbudowane są z tkanki mięśniowej, połączone z elementami szkieletu, w wyniku skurczów mięśniowych powodują ruchy poszczególnych elementów ciała względem siebie.
Oddychanie wewnętrzne - czyli wewnątrzkomórkowe to cykl procesów metabolicznych zachodzący w komórkach, prowadzący do wytworzenia energii niezbędnej do utrzymania funkcji całego organizmu.
Rodzaje komórek mięśniowych - komórki mięśni dzieli się na białe i czerwone. Podział ten jest uzależniony od rodzaju źródła energii wykorzystywanej do skurczu.

Leki (41)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie