gen - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 9

Artykuły o: gen

Encyklopedia zdrowia (12)

Choroba genetyczna będąca najczęstszą przyczyną karłowatości u ludzi.
Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X jest chorobą należącą do pierwotnych niedoborów odporności.
Albinizm inaczej bielactwo wrodzone to całkowity lub częściowy niedobór barwnika skóry – melaniny.
Choroba genetyczna dotycząca ośrodkowego układu nerwowego.
Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest najczęstszym złośliwym nowotworem nerek u dzieci.
Hemofilia jest chorobą, w której dochodzi do zaburzenia procesów krzepnięcia krwi.
Kancerogen - czynnik rakotwórczy
Nerwiakowłokniakowatość (neurofibromatoza) należy do zespołów nerwowo-skórnych.
Układ AB0 – podstawowy układ grupowy krwi warunkowany przez antygeny A i B obecne na powierzchni krwinek czerwonych.
Choroba genetyczna wywołana delecję krótkiego ramienia chromosomu 5.
Choroba genetyczna spowodowana obecnością przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X u mężczyzny.
Choroba genetyczna tkanki łącznej spowodowana mutacją w genach kodujących białko – fibrylinę.