choroba wrodzona - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: choroba wrodzona

Encyklopedia zdrowia (6)

Albinizm inaczej bielactwo wrodzone to całkowity lub częściowy niedobór barwnika skóry – melaniny.
Choroba genetyczna dotycząca ośrodkowego układu nerwowego.
Płodowy zespół alkoholowy – zespół wad wrodzonych spowodowany spożyciem alkoholu przez kobiety w ciąży.
Wrodzony przerost nadnerczy jest stanem niedoboru kortyzolu spowodowanego wrodzoną wadą syntezy hormonów nadnerczy.
Zespół Angelmana - zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.
Zespół Pradera-Williego – zespół wad wrodzonych spowodowany delecją fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 15.