naczynia krwionośne - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 3

Artykuły o: naczynia krwionośne

Encyklopedia zdrowia (34)

Angiografia - polega na uzyskiwaniu obrazu naczyń przy pomocy promieniowania rentgenowskiego.
Badanie tętna (pulsu) - pozwala nam określić prawidłowość pracy serca i pośrednio także stan naczyń krwionośnych.
Bariera krew-mózg – stanowi fizyczną barierę odgradzającą naczynia krwionośne i tkankę nerwową ośrodkowego układu nerwowego.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Cholesterol produkowany w wątrobie lub dostarczany z pożywieniem jest składnikiem błon komórkowych, hormonów sterydowych, żółci.
Jest to choroba zapalna, zakrzepowo-zarostowa małych i średnich tętnic oraz żył kończyn o nieznanej etiologii, która zwykle przebiega z okresami zaostrzeń i wycofania się objawów.
Objaw Raynauda polega na napadowym blednięciu palców rąk lub stóp pod wpływem takich bodźców, jak zimno czy emocje.
Choroba Kawasaki jest najczęściej występującą postacią uogólnionego zapalenia naczyń krwionośnych. Rozwija się głównie u dzieci.
Choroba Takayasu jest przewlekłym zapaleniem aorty i jej gałęzi o nieznanej etiologii.
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe) – odpowiada za przekształcenie rytmicznego prądu krwi wywołanego pracą serca w ciągły oraz dostarcza tlen oraz substancje odżywcze do tkanek, a odbiera z nich CO2 i produkty przemiany materii.
Komora lewa – komora serca, do której krew wpływa z lewego przedsionka przez zastawkę dwudzielną (mitralną), a następnie zostaje wypompowana do aorty i dalej na obwód.
Mały obieg krwi (płucny) – odpowiada za pozbycie się wyprodukowanego w tkankach i zgromadzonego we krwi CO2 (dwutlenku węgla) oraz jej ponowne natlenowanie.
Naczyniaki oczodołu są guzami wywodzącymi się z komórek naczyń. Wśród naczyniaków oczodołu wyróżniamy: naczyniaki włośniczkowe, jamiste, limfatyczne.
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest układowym zapaleniem dużych i średnich tętnic, którego przyczyna nie jest znana.
Omdlenie odruchowe jest wynikiem nieprawidłowej reakcji prowadzącej do rozszerzenia naczyń lub wolniejszej pracy serca.
Do ostrego niedokrwienia jelit dochodzi w wyniku nagłego ograniczenia drożności tętnic krezkowych i zmniejszenia przepływu krwi przez naczynia jelitowe. Zagraża to żywotności całego jelita lub jego części.
Ostre niedokrwienie kończyn dolnych to nagła utrata dopływu krwi, przebiegająca z silnymi objawami bólowymi. Stan ten jest obarczony zagrożeniem utraty kończyny objętej niedokrwieniem.
Zespół Schonleina-Henocha to zapalenie alergiczne obejmujące drobne naczynia krwionośne głównie skóry, przewodu pokarmowego, nerek oraz stawów.
Zespół kliniczny charakteryzujący się zwiększeniem oporu naczyniowego w krążeniu płucnym oraz prawo-lewym przeciekiem krwi doprowadzającym do zaburzenia utlenowania organizmu noworodka.
Przewlekła niewydolność żylna jest to występowanie objawów zastoju żylnego wynikających z wstecznego przepływu krwi w naczyniach żylnych bądź ze zwężenia lub niedrożności żył.
Przewlekłe niedokrwienie jelit należy podejrzewać u chorych, u których występuje ból brzucha i utrata masy ciała bez uchwytnych przyczyn, a zwłaszcza u chorych cierpiących na dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego.
To jedno z najpoważniejszych powikłań mogące wystąpić u pacjenta chorego na cukrzycę.
Tętnica – naczynie wyprowadzające krew z serca na obwód, bez względu na rodzaj krwi (utlenowana lub nieutlenowana) jaki ze sobą niesie.
Tlenek azotu II (NO) – nieorganiczny, nietrwały i bardzo aktywny biologicznie związek chemiczny.
stanowi zamknięty system naczyń krwionośnych w którym nieustannie krąży krew dzięki nieustannej pracy serca.
Układ renina – angiotensyna – system uczestniczący w regulacji ciśnienia tętniczego krwi.
Wazopresyna (hormon antydiuretyczny, ADH) jest hormonem wytwarzanym przez podwzgórze a magazynowanym i wydzielanym do krwi przez tylny płat przysadki mózgowej.
Zespół Ehlersa i Danlosa jest choroba ogólnoustrojową uwarunkowaną genetycznie wiążącą się z zaburzeniem w budowie tkanki łącznej.
Zespołem Eisenmengera określa się dwukierunkowy lub odwrócony (ze strony prawej na lewą) przeciek krwi na poziomie serca lub pni tętniczych, wywołany wysokim, nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym w przebiegu naczyniowej choroby płucnej.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej jest zaburzeniem nerwowo-naczyniowym wywołanym uciskiem na pęczek naczyniowo-nerwowy w obrębie kończyn górnych.
Ziarniniak Wegenera należy do chorób charakteryzujących się martwiczym zapaleniem małych i średnich naczyń krwionośnych, głównie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek.
Żyła główna dolna – duże naczynie żylne zbierające krew z dolnej części ciała. Żyła główna dolna powstaje z połączenia żył biodrowych wspólnych.
Żyła główna górna - duże naczynie żylne zbierające krew z górnej części ciała. Powstaje z połączenia dwóch żył ramienno-głowowych na tylnej powierzchni chrząstki pierwszego prawego żebra.

Leki (36)

Produkty w ofercie online (12) - Portal Dbam o Zdrowie