białaczka - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilo¶ć artykułów: 12

Artykuły o: białaczka

Encyklopedia zdrowia (8)

Nowotwór zło¶liwy układu limfatycznego.
Hematologia – dziedzina medycyny zajmuj±ca się krwi±, układem krwiotwórczym oraz ich chorobami.
Leukocyty – inaczej krwinki białe, s± to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawieraj±ce j±dra.
Ostra białaczka limfoblastyczna jest chorob± nowotworow± wywołan± niekontrolowanym rozrostem niedojrzałych morfologicznie i czynno¶ciowo prekursorów limfocytów B i T.
Ostra białaczka nielimfoblastyczna jest chorob± polegaj±c± na niekontrolowanym rozro¶cie komórek szpiku.
Przyczyn± choroby jest nieograniczony rozrost limfocytów B oraz ich gromadzenie w organizmie spowodowane zaburzeniami procesów apoptozy.
Przewlekła białaczka szpikowa powstaje w wyniku niekontrolowanego rozrostu wielopotencjalnej komórki macierzystej szpiku.
Szpik kostny - jedyna tkanka krwiotwórcza u dorosłego człowieka, miękka, g±bczasta i silnie ukrwiona.

Leki (22)

Produkty w ofercie online (5) - Portal Dbam o Zdrowie