odczyn Biernackiego - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: odczyn Biernackiego

Encyklopedia zdrowia (2)

OB jest badaniem krwi polegającym na ocenie szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu w jednostce czasu.
Odczyn Biernackiego (OB) – jest miarą szybkości opadania krwinek w osoczu w jednostce czasu. Zwykle jest określany po jednej lub dwóch godzinach.