białe krwinki - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 2

Artykuły o: białe krwinki

Encyklopedia zdrowia (8)

Czerwony szpik kostny – rodzaj szpiku kostnego, który znajduje się w nasadach kości długich, w kręgach i kościach płaskich. Posiada właściwości krwiotwórcze.
Eozynofile, granulocyty kwasochłonne – rodzaj krwinek białych, należący do komórek układu odpornościowego, który odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu pasożytów oraz reakcjach alergicznych.
Fagocytoza – rodzaj endocytozy, zjawisko polegające na pochłanianiu przez fagocyty (komórki żerne) innych komórek lub dużych cząsteczek organicznych.
Granulocyty- rodzaj leukocytów (białych krwinek), które w cytoplazmie komórkowej zawierają liczne ziarnistości, a ich jądro komórkowe podzielone jest na segmenty.
Hemocytoblasty – komórki szpiku czerwonego. Są komórkami macierzystymi dla wszystkich postaci krwinek.
Hematologia – dziedzina medycyny zajmująca się krwią, układem krwiotwórczym oraz ich chorobami.
Neutrofile- to granulocyty obojętnochłonne czyli komórki układu odpornościowego należące do białych krwinek- granulocytów .
Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.