limfocyty - kompendium wiedzy o chorobach i objawach, leki i zioła, leczenie i porady zdrowotne

ilość artykułów: 0

Artykuły o: limfocyty

Encyklopedia zdrowia (28)

Każda obca substancja, która aktywuje układ immunologiczny.
Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.
Jest to charakterystyczne białko występujące w moczu chorych na szpiczaka mnogiego.
Choroba, zwykle o przewlekłym przebiegu, w których układ immunologiczny niszczy tkanki własnego ciała.
Choroba wywołana w organizmie biorcy przez limfocyty T dawcy przeszczepione wraz ze szpikiem kostnym.
Badanie jest wykonywane w celu ustalenia czy pacjent jest zakażony wirusem HIV.

IgA

Immunoglobulina klasy A.

IgE

Immunoglobulina klasy E.
IgE są najmniejszą frakcją immunoglobulin, biorącą udział w reakcjach nadwrażliwości.
IgE są najmniejszą frakcją immunoglobulin, biorącą udział w reakcjach nadwrażliwości.

IgG

Immunoglobulina klasy G.

IgM

Immunoglobulina klasy M.
Leukocyty – inaczej krwinki białe, są to bezbarwne komórkowe składniki krwi zawierające jądra.
Limfocyty – są to komórki o średnicy od 6 do 10 mikrometrów stanowiące około 30% wszystkich leukocytów zawieszonych w osoczu.
Komórki odpowiedzialne za produkcję przeciwciał.
Limfocyty T pomocnicze są komórkami wspomagającymi odpowiedź immunologiczną.
Limfocyty T są komórkami biorącymi udział w reakcjach immunologicznych.
Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) – wirus należący do rodziny retrowirusów wywołujący AIDS.
Odpowiedź układu immunologicznego, w której udział biorą immunoglobuliny.
Odpowiedź układu immunologicznego, w której udział biorą głównie limfocyty T.
Przyczyną choroby jest nieograniczony rozrost limfocytów B oraz ich gromadzenie w organizmie spowodowane zaburzeniami procesów apoptozy.
Rozmaz krwi jest badaniem mikroskopowym, w którym ocenia się morfologię (wygląd) leukocytów oraz określa ich skład ilościowy.
Stwardnienie rozsiane jest chorobą przewlekłą, zapalną, w której następuje demielinizacyjna i rozpad aksonów w centralnym układzie nerwowym.
Szczepionka – produkt pochodzenia biologicznego zawierający substancje zdolne do wywołania odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do powstania odporności.
Śledziona - największy narząd limfatyczny w organizmie człowieka.
Węzły chłonne – są elementami obwodowego układu limfoidalnego leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych.
Niedobory odporności występujące u wcześniej zdrowych pacjentów.
Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) – zespół kliniczny będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.

Leki (2)